Luận văn Thiết kế và sử dụng tài liệu hỗ trợ học sinh tự học hần hóa hữu cơ lớp 11 ban cơ bản

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 4

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu . 4

1.1.1. Các ấn phẩm và bài viết về tự học. 4

1.1.2. Các luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp về tự học. 6

1.2. Đổi mới phương pháp dạy và học. 8

1.2.1. Định hướng đổi mới PPDH . 8

1.2.2. Các xu hướng đổi mới PPDH hiện nay . 9

1.3. Tự học . 12

1.3.1. Khái niệm tự học . 12

1.3.2. Các hình thức của tự học . 13

1.3.3. Vai trò của tự học . 15

1.3.4. Các năng lực tự học cơ bản . 16

1.3.5. Các kĩ năng tự học . 18

1.3.6. Hoạt động tự học của học sinh . 19

1.4. Tự học có hướng dẫn. 27

1.4.1. Tài liệu hỗ trợ tự học . 27

1.4.2. Vai trò của giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh tự học. 28

1.5. Tổng quan về phần hóa học hữu cơ lớp 11 THPT . 29

1.5.1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phần hóa hữu cơ THPT . 29

1.5.2. Cấu trúc và nội dung chương trình hóa học hữu cơ lớp 11 THPT . 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY