Luận văn Thiết kế và sử dụng E-Book hỗ trợ quá trình dạy – tự học chương “chất khí” – Vật lí lớp 10 nâng cao

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ VÀ

SỬ DỤNG E-BOOK ĐỂ HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH DẠY – TỰ HỌC TRONG DẠY

HỌC VẬT LÍ . 5

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. . 5

1.2. Định hướng đổi mới về phương pháp dạy học vật lí ở trường THPT hiện nay. 8

1.3. Cơ sở lý luận của dạy – tự học. 11

1.4. Thiết kế và sử dụng e-book hỗ trợ quá trình dạy - tự học trong dạy học vật lí. . 18

1.5. Thực trạng của việc thiết kế và sử dụng e-book trong dạy học vật lý ở trường

THPT hiện nay. . 32

1.6. Kết luận của chương 1. . 35

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ E-BOOK VÀ XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY – TỰ

HỌC CHƯƠNG CHẤT KHÍ – VẬT LÍ LỚP 10 NÂNG CAO VỚI SỰ HỖ TRỢ

CỦA E-BOOK . 36

2.1. Phân tích nội dung chương “Chất khí” - Vật lí lớp 10 nâng cao. . 36

2.2. Thiết kế e-book hỗ trợ quá trình dạy - tự học chương “Chất khí” – Vật lí 10

nâng cao. . 41

2.3. Xây dựng tiến trình dạy – tự học chương “Chất khí” - Vật lí 10 nâng cao với

sự hỗ trợ của e-book. 60

2.4. Kết luận của chương 2. . 81

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 82

3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm. 82

3.2. Đối tượng và nội dung của thực nghiệm sư phạm. . 82

3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm. 84

3.4. Kết luận của chương 3. . 95

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA LUẬN VĂN . 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 99

PHỤ LỤC. 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY