Luận văn Thiết kế tư liệu dạy học phần thực hành hóa học phân tích định lượng ở trường THPT chuyên

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .4

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .4

1.2. Một số vấn đề về sự đổi mới quá trình dạy học hóa học .7

1.2.1. Sự đổi mới mục tiêu.7

1.2.2. Sự đổi mới hoạt động của giáo viên hóa học.7

1.2.3. Sự đổi mới hoạt động học tập của học sinh.8

1.2.4. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học và sử dụng phương tiện dạy học.9

1.2.5. Sử dụng phối hợp một cách linh hoạt các phương pháp đặc thù của hóa học.9

1.2.6. Sự đổi mới quá trình dạy học hóa học ở trường THPT chuyên .10

1.3. Thực hành thí nghiệm trong dạy học hóa học.12

1.3.1. Thí nghiệm hoá học .12

1.3.2. Bài thực hành hóa học .15

1.4. Tư liệu dạy học.18

1.4.1. Khái niệm tư liệu .18

1.4.2. Phân loại tư liệu .19

1.4.3. Tư liệu dạy học .19

1.5. Thực trạng dạy học tiết thực hành hóa học cho học sinh chuyên Hóa ở trường

THPT chuyên.21

1.5.1. Mục đích điều tra .21

1.5.2. Đối tượng và phương pháp điều tra.22

1.5.3. Kết quả điều tra.22

1.5.4. Đánh giá chung về thực trạng dạy học thực hành hóa học ở trường THPT chuyên 28Tiểu kết chương 1.29

Chương 2. THIẾT KẾ TƯ LIỆU DẠY HỌC PHẦN THỰC HÀNH HÓA

HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Ở TRƯỜNG THPT

CHUYÊN .30

2.1. Cơ sở khoa học của việc thiết kế tư liệu dạy học phần thực hành hóa học phân

tích định lượng ở trường THPT chuyên .30

2.1.1. Các kiến thức về tâm lí học .30

2.1.2. Tổng quan về hóa học phân tích định lượng .34

2.1.3. Định hướng về nội dung .36

2.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của việc thiết kế tư liệu dạy học .42

2.1.5. Quy trình thiết kế tư liệu dạy học .43

2.2. Thiết kế tư liệu dạy học phần thực hành hóa học phân tích định lượng ở trường

THPT chuyên.44

2.2.1. Tuyển chọn, xây dựng một số bài thực hành hóa học phân tích định lượng.44

2.2.2. Xây dựng thư viện hình ảnh hỗ trợ cho việc dạy học thực hành hóa học

phân tích định lượng .98

2.2.3. Xây dựng một số phim hướng dẫn thực hành hóa học phân tích định lượng .102

2.2.4. Thiết kế hệ thống câu hỏi củng cố, đánh giá kĩ năng thực hành hóa học

phân tích định lượng của học sinh .103

2.3. Vận dụng các tư liệu đã xây dựng để thiết kế một số giáo án thực hành hóa học

phân tích định lượng .116

Tiểu kết chương 2.121

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .122

3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm.122

3.2. Đối tượng thực nghiệm .122

3.3. Nội dung thực nghiệm.122

3.4. Phương pháp thực nghiệm .123

3.3.1. Phân tích định lượng.123

3.3.2. Phân tích định tính .124

3.4. Tiến trình thực nghiệm.1243.4.1. Chọn lớp thực nghiệm – đối chứng .124

3.4.2. Gặp GV tham gia thực nghiệm.125

3.4.3. Tiến hành thực nghiệm .125

3.4.4. Phương pháp đánh giá .125

3.5. Kết quả thực nghiệm .126

3.5.1. Tổng hợp các số liệu thu được từ thực nghiệm .126

3.5.2. Phân tích kết quả thực nghiệm.130

3.6. Bài học kinh nghiệm .131

Tiểu kết chương 3 .133

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.134

TÀI LIỆU THAM KHẢO.137

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY