Luận văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm vải

MỤC LỤCNhiệm vụ luận vănLời cảm ơnTóm tắt luận vănMục lụcCHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 11.1 Sự cần thiết của đề tài: 11.2 Mục đích của luận văn: 21.3 Thời gian thực hiện: 2CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN 32.1 Tổng quan về ngành nhuộm: 32.2 Thành phần tính chất thuốc nhuộm: 32.2.1 Sơ lược về thuốc nhuộm: 32.2.2 Các loại thuốc nhuộm: 62.2.3 Các chất trợ được sử dụng để nhuộm: 182.2.4 Các hóa chất cơ bản được sử dụng trong công nghệ nhuộm: 212.2.5 Tính độc của phẩm nhuộm: 232.2.6 Công nghệ sản xuất và nguồn phát sinh nước thải: 292.3 Sự cần thiết phải sản xuất sạch hơn: 352.3.1 Tình hình, triển vọng ngành dệt nhuộm ở Việt Nam: 352.3.2 Thực trạng ngành dệt may ở Việt Nam 362.3.3 Những thách thức đối với ngành dệt nhuộm: 362.3.4 Những lợi ích của sản xuất sạch hơn: 372.3.5 Những gì không phải là sản xuất sạch hơn: 392.3.6 Những rào cản khi thực hiện sản xuất sạch hơn: 40CHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN 433.1 Giới thiệu sơ lược về công ty A: 433.2 Các phương pháp có thể để giảm thiểu chất thải: 493.3 Đề xuất các giải pháp SXSH: 523.3.1 Quản lý nội vi: 533.3.2 Kiểm soát tốt hơn dây chuyền sản xuất: 543.3.3 Thay đổi nguyên vật liệu: 543.3.4 Cải tiến thiết bị máy móc: 543.3.5 Thu hồi và tái chế, tái sử dụng trong nhà máy: 543.3.6 Sản xuất các sản phẩm có giá trị thương mại: 553.3.7 Thay đổi công nghệ: 553.4 Đánh giá sản xuất sạch hơn: 553.4.1 Các phương pháp tiết kiệm chi phí năng lượng: 553.4.2 Các phương pháp tiết kiệm năng lượng: 593.4.3 Thay thế bóng đèn dài bằng đèn compact tiết kiệm điện: 703.4.4 Tối ưu hóa tỷ lệ vải:nước, giảm tỷ lệ sử dụng nước: 723.4.5 Thu hồi dịch nhuộm dư dùng để nhuộm lại cho vải màu tối: 733.4.6 Thay đổi công nghệ: 73CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 764.1 Các phương pháp xử lý hiện nay: 764.1.1 Phương pháp trung hòa, điều chỉnh pH: 774.1.2 Phương pháp đông keo tụ: 774.1.3 Hấp phụ: 774.1.4 Phương pháp oxy hóa: 784.1.5 Phương pháp màng: 784.1.6 Phương pháp sinh học: 794.2 Tính toán thiết kế hệ thống nước thải nhuộm 824.2.1 Đề xuất dây chuyền công nghệ: 824.2.2 Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 834.3 Tính toán các công trình đơn vị: 844.3.1 Xác định các lưu lượng và hệ số không điều hòa: 844.3.2 Song chắn rác: 844.3.3 Hố thu: 874.3.4 Bể điều hòa: 884.3.5 Bể trộn: 924.3.6 Bể lắng đợt I: 934.3.7 Bể chứa nước: 964.3.8 Bể aeroten: 964.3.9 Bể lắng II: 1054.3.10 Khử trùng nước thải: 1084.3.11 Bể chứa bùn: 1084.3.12 Bể nén bùn: 1094.3.13 Lọc ép dây đai: 1114.3.14 Tính toán các máy bơm trong hệ thống xử lý: 1124.3.15 Tính lượng hóa chất sử dụng: 114CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN KHÁI QUÁT GIÁ THÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1155.1 Vốn đầu tư xây dựng cho từng hạng mục công trình: 1155.2 Chi phí quản lý, vận hành: 116CHƯƠNG 6 : KẾT LUẬN 118TÀI LIỆU THAM KHẢO iPHỤ LỤC ii

MỤC LỤC

Nhiệm vụ luận văn

Lời cảm ơn

Tóm tắt luận văn

Mục lục

CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1

1.1 Sự cần thiết của đề tài: 1

1.2 Mục đích của luận văn: 2

1.3 Thời gian thực hiện: 2

CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN 3

2.1 Tổng quan về ngành nhuộm: 3

2.2 Thành phần tính chất thuốc nhuộm: 3

2.2.1 Sơ lược về thuốc nhuộm: 3

2.2.2 Các loại thuốc nhuộm: 6

2.2.3 Các chất trợ được sử dụng để nhuộm: 18

2.2.4 Các hóa chất cơ bản được sử dụng trong công nghệ nhuộm: 21

2.2.5 Tính độc của phẩm nhuộm: 23

2.2.6 Công nghệ sản xuất và nguồn phát sinh nước thải: 29

2.3 Sự cần thiết phải sản xuất sạch hơn: 35

2.3.1 Tình hình, triển vọng ngành dệt nhuộm ở Việt Nam: 35

2.3.2 Thực trạng ngành dệt may ở Việt Nam 36

2.3.3 Những thách thức đối với ngành dệt nhuộm: 36

2.3.4 Những lợi ích của sản xuất sạch hơn: 37

2.3.5 Những gì không phải là sản xuất sạch hơn: 39

2.3.6 Những rào cản khi thực hiện sản xuất sạch hơn: 40

CHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN 43

3.1 Giới thiệu sơ lược về công ty A: 43

3.2 Các phương pháp có thể để giảm thiểu chất thải: 49

3.3 Đề xuất các giải pháp SXSH: 52

3.3.1 Quản lý nội vi: 53

3.3.2 Kiểm soát tốt hơn dây chuyền sản xuất: 54

3.3.3 Thay đổi nguyên vật liệu: 54

3.3.4 Cải tiến thiết bị máy móc: 54

3.3.5 Thu hồi và tái chế, tái sử dụng trong nhà máy: 54

3.3.6 Sản xuất các sản phẩm có giá trị thương mại: 55

3.3.7 Thay đổi công nghệ: 55

3.4 Đánh giá sản xuất sạch hơn: 55

3.4.1 Các phương pháp tiết kiệm chi phí năng lượng: 55

3.4.2 Các phương pháp tiết kiệm năng lượng: 59

3.4.3 Thay thế bóng đèn dài bằng đèn compact tiết kiệm điện: 70

3.4.4 Tối ưu hóa tỷ lệ vải:nước, giảm tỷ lệ sử dụng nước: 72

3.4.5 Thu hồi dịch nhuộm dư dùng để nhuộm lại cho vải màu tối: 73

3.4.6 Thay đổi công nghệ: 73

CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 76

4.1 Các phương pháp xử lý hiện nay: 76

4.1.1 Phương pháp trung hòa, điều chỉnh pH: 77

4.1.2 Phương pháp đông keo tụ: 77

4.1.3 Hấp phụ: 77

4.1.4 Phương pháp oxy hóa: 78

4.1.5 Phương pháp màng: 78

4.1.6 Phương pháp sinh học: 79

4.2 Tính toán thiết kế hệ thống nước thải nhuộm 82

4.2.1 Đề xuất dây chuyền công nghệ: 82

4.2.2 Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 83

4.3 Tính toán các công trình đơn vị: 84

4.3.1 Xác định các lưu lượng và hệ số không điều hòa: 84

4.3.2 Song chắn rác: 84

4.3.3 Hố thu: 87

4.3.4 Bể điều hòa: 88

4.3.5 Bể trộn: 92

4.3.6 Bể lắng đợt I: 93

4.3.7 Bể chứa nước: 96

4.3.8 Bể aeroten: 96

4.3.9 Bể lắng II: 105

4.3.10 Khử trùng nước thải: 108

4.3.11 Bể chứa bùn: 108

4.3.12 Bể nén bùn: 109

4.3.13 Lọc ép dây đai: 111

4.3.14 Tính toán các máy bơm trong hệ thống xử lý: 112

4.3.15 Tính lượng hóa chất sử dụng: 114

CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN KHÁI QUÁT GIÁ THÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 115

5.1 Vốn đầu tư xây dựng cho từng hạng mục công trình: 115

5.2 Chi phí quản lý, vận hành: 116

CHƯƠNG 6 : KẾT LUẬN 118

TÀI LIỆU THAM KHẢO i

PHỤ LỤC ii

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY