Luận văn Thiết kế hệ thống webgis quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất (lấy ví dụ tại huyện Đông anh, thành phố Hà Nội)

MỞ ĐẦU .

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHU

CẦU PHỔ BIẾN THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT .

1.1. Cơ sở khoa học và pháp lý của quy hoạch sử dụng đất .

1.1.1. Khái niệm, vai trò của quy hoạch sử dụng đất .

1.1.2. Các văn bản pháp lý về quy hoạch sử dụng đất .

1.1.3. Nội dung và trình tự thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện .

1.2. Vấn đề quản lý thông tin về quy hoạch sử dụng đất và khả năng ứng dụng

WebGIS trong quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất .

1.2.1. Nhu cầu quản lý và phổ biến thông tin quy hoạch sử dụng đất .

1.2.2. Khái niệm về WebGIS và khả năng ứng dụng WebGIS trong quản lý

và phổ biến thông tin quy hoạch sử dụng đất .

1.2.3. Tình hình ứng dụng WebGIS trong quản lý và phổ biến thông tin quy

hoạch sử dụng đất .

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBGIS QUẢN LÝ THÔNG TIN

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN MẠNG INTERNET .

2.1. Phân tích hệ thống .

2.1.1. Phân tích nhu cầu và xây dựng lược đồ ca sử dụng .

2.1.2. Phân tích hoạt động trong cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

và xây dựng lược đồ hoạt động .

2.2. Thiết kế hệ thống .

2.2.1. Lựa chọn công nghệ . .

2.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu GIS về quy hoạch sử dụng đất .

2.2.3. Thiết kế giao diện sử dụng.

2.3. Phát triển ứng dụng của hệ thống .

2.4. Phương án triển khai hệ thống .

CHƯƠNG 3. THỬ NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH,

THÀNH PHỐ HÀ NỘI .

3.1. Khái quát về khu vực thử nghiệm .

3.2. Giới thiệu về phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh, thành

phố Hà Nội .

1 4 4 4 7 9

11

11

13

16

20

20

21

23

32

32

37

43

46

48

51

51

53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY