Luận văn Thiết kế e-Book hướng dẫn học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 10 chương trình nâng cao

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 0

MỞ ĐẦU . 4

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 4

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. 5

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU . 5

4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. 5

5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 5

6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC . 5

7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5

8. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 6

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. 7

1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 7

1.2. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC . 9

1.2.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học [9] . 9

1.2.2. Các xu hướng đổi mới phương pháp dạy và học . 9

1.2.3. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học hoá học trường THPT [9] . 10

1.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học hóa học. 12

1.2.5. Ưu điểm và hạn chế của việc ứng dụng ICT trong dạy học hoá học . 13

1.3. TỰ HỌC . 14

1.3.1. Tự học là gì? . 14

1.3.2. Vai trò của tự học . 14

1.3.3 Các hình thức của tự học . 15

1.3.4. Chu trình học . 15

1.3.5. Vai trò của người thầy đối với việc tự học của học sinh . 17

1.3.6. Tự học với việc tiếp cận và tận dụng những công nghệ mới . 17

1.4. E-BOOK . 18

1.4.1.Khái niệm e-book. 18

1.4.2. Ưu và nhược điểm của e-book . 19

1.4.3. Các yêu cầu thiết kế e-book . 19

1.4.4. Các công cụ chính thiết kế e-book . 20

1.4.4.1. ELearning XHTML editor (eXe) [10] . 20

1.4.4.2. Adobe Captivate 3 [10] . 22

1.5. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG E-BOOK TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG. 27

1.5.1. Mục đích điều tra . 28

1.5.2. Đối tượng điều tra . 281.5.3. Tiến hành điều tra . 28

1.5.4. Kết quả điều tra . 28

1.5.5. Kết luận . 32

Chương 2. THIẾT KẾ E-BOOK HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC PHẦN HÓA VÔ

CƠ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO . 33

2.1.TỔNG QUAN VỀ PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 10 NÂNG CAO . 33

2.1.1. Mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học của chương 5 [9] . 33

2.1.1.1. Mục tiêu của chương . 33

2.1.1.2. Nội dung của chương . 33

2.1.1.3. Phương pháp dạy học . 35

2.1.2. Mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học của chương 6 [9] . 39

2.1.2.1. Mục tiêu của chương . 39

2.1.2.2. Nội dung của chương . 39

2.1.2.3. Phương pháp dạy học . 42

2.1.3. Cấu trúc chung và phương pháp dạy học phần hóa vô cơ lớp 10 nâng cao [29] . 42

2.1.3.1. Cấu trúc chung . 43

2.1.3.2. Phương pháp dạy học các bài về chất sau lý thuyết chủ đạo . 43

2.2.NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ E-BOOK HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . 43

2.3.QUY TRÌNH THIẾT KẾ E-BOOK HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . 44

2.3.1. Chuẩn bị . 44

2.3.2. Xây dựng nội dung. 44

2.3.2.1. Phiếu học tập trong dạy học hóa học . 45

2.3.2.2. Thiết kế phiếu học tập hướng dẫn tự học lý thuyết . 46

2.3.2.3. Thiết kế phần hướng dẫn giải bài tập SGK . 50

2.3.3. Thiết kế e-book . 51

2.3.4. Chạy thử sản phẩm - Ghi đĩa CD . 51

2.3.5. Thực nghiệm sư phạm . 51

2.3.6. Đánh giá kết quả - Rút kinh nghiệm – Hoàn thiện e-book . 51

2.4. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA E-BOOK HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC . 52

2.4.1. Cấu trúc e-book. 52

2.4.2. Nội dung e-book . 52

2.4.2.1. Trang chủ . 52

2.4.2.2. Trang “E-book” . 53

2.4.2.3. Thiết kế một bài học cụ thể (ví dụ : Bài Clo) . 57

2.4.2.4. Thiết kế trang “Đố vui hóa học” (ví dụ : chương 6). 71

2.4.2.5. Trang “Hướng dẫn” . 74

2.4.2.6. Trang “Liên hệ” . 752.5. SỬ DỤNG E-BOOK HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 10 CHƯƠNG

TRÌNH NÂNG CAO. 75

2.5.1 Đặc điểm của e-book hướng dẫn HS tự học . 75

2.5.2 Hình thức sử dụng e-book hướng dẫn HS tự học . 76

1. Hình thức 1: HS nghiên cứu trước e-book ở nhà, GV sử dụng e-book để dạy học trên lớp . 76

2. Hình thức 2: HS tự học bài mới bằng e-book ở nhà sau đó thuyết trình trên lớp, GV nhận xét và

bổ sung . 79

3. Hình thức 3: HS tự ôn tập bằng e-book ở nhà sau khi học trên lớp . 81

2.5.3. Một số lưu ý để sử dụng e-book hướng dẫn HS tự học hiệu quả . 83

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 85

3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM . 85

3.2. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM . 85

3.3. ĐỐI TƯỢNG THỰC NGHIỆM . 85

3.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM . 86

3.5. TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM . 87

3.5.1. Chọn lớp thực nghiệm – đối chứng . 87

3.5.2. Gặp GV tham gia thực nghiệm . 87

3.5.3. Tiến hành sử dụng e-book hướng dẫn HS tự học . 87

3.5.4. Kiểm tra đánh giá kết quả . 88

3.6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM . 89

3.6.1. Nhận xét của giáo viên về e-book . 89

3.6.2. Nhận xét của học sinh về e-book . 92

3.6.3. Kết quả bài kiểm tra của học sinh . 94

3.6.3.1. Kết quả kiểm tra lần 1: bài Khái quát nhóm Halogen . 94

3.6.3.2. Kết quả kiểm tra lần 2: bài Clo . 96

3.6.3.3. Kết quả kiểm tra lần 3: bài Hợp chất có oxi của Clo. 98

3.6.3.4. Kết quả kiểm tra lần 4: bài Luyện tập Clo và hợp chất của Clo . 100

3.6.3.5. Kết quả kiểm tra lần 5: bài Brom và Iot . 101

3.6.3.6. Kết quả kiểm tra lần 6: bài Luyện tập chương 5 . 103

3.6.3.7. Kết quả kiểm tra lần 7: bài Oxi . 105

3.6.3.8. Kết quả kiểm tra lần 8: bài Ozon và hidropeoxit . 107

3.6.3.9. Kết quả kiểm tra lần 9: bài Lưu huỳnh . 109

3.6.3.10. Kết quả kiểm tra lần 10: bài Hidro sunfua . 111

3.6.3.11. Kết quả kiểm tra lần 11: bài Hợp chất có oxi của lưu huỳnh. 113

3.6.3.12. Kết quả kiểm tra lần 12: bài Luyện tập chương 6 . 114

3.6.3.13. Kết quả tổng hợp 12 bài kiểm tra . 116

3.7. BÀI HỌC KINH NGHIỆM . 118

KẾT LUẬN . 1191. Kết luận . 119

2. Kiến nghị và đề xuất . 121

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 123

PHỤ LỤC . 128

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY