Luận văn Thiết kế bộ thí nghiệm cơ học dùng cảm biến Sonar và sử dụng trong dạy học chương “các định luật bảo toàn” lớp 10 trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt trong luận văn

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị trong luận văn

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN.5

1.1. Tổ chức hoạt động nhận thức cho HS trong dạy học Vật lí.5

1.1.1. Cơ sở tâm lí học của hoạt động nhận thức .5

1.1.2. Cơ sở khoa học của việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh

trong dạy học Vật lí .8

1.2. Những vấn đề lí luận về thí nghiệm Vật lí.12

1.2.1. Thí nghiệm Vật lí .12

1.2.2. Vai trò của thí nghiệm Vật lí trong dạy học Vật lí.13

1.2.3. Quy trình xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật lí.14

1.2.3.1. Quy trình xây dựng thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật lí.14

1.2.3.2. Qui trình sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật lý.17

1.2.4. Sử dụng máy vi tính hỗ trợ TN Vật lí [2].21

1.2.5. Thí nghiệm vật lí trong tiến trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.24

1.3. Kết luận chương 1 .29

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ BỘ THÍ NGHIỆM CƠ HỌC DÙNG CẢM BIẾN

SONAR VÀ THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC

CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” LỚP 10 THPT .31

2.1. Nội dung kiến thức phần cơ học trong chương trình Vật lí THPT .31

2.2. Thực trạng của việc sử dụng thí nghiệm và thực trạng dạy học phần Cơ học

ở trường THPT .32

2.2.1. Thuận lợi.32

2.2.2. Khó khăn .33

2.2.3. Ưu điểm của bộ thí nghiệm Cơ học dùng cảm biến SONAR .35

2.3. Xây dựng bộ thí nghiệm Cơ học dùng cảm biến SONAR.36

2.3.1. Giới thiệu về cảm biến Go! Motion của Vernier.37

2.3.2. Xây dựng các thí nghiệm cơ học dùng cảm biến SONAR với xe độnglực .41

2.3.3. Xây dựng các thí nghiệm cơ học dùng cảm biến SONAR với bộ thí

nghiệm đệm không khí .542.3.4. Xây dựng thí nghiệm sự rơi tự do dùng cảm biến SONAR .64

2.3.5. Xây dựng các thí nghiệm về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn

dùng cảm biến SONAR.65

2.4. Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức thuộc chương “Các định luật

bảo toàn” – Vật lí 10 THPT .77

2.4.1. Phân tích cấu trúc và nội dung kiến thức của chương “Các định luật bảotoàn”. .77

2.4.2.Tiến trình dạy học bài “Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng”.81

2.4.3. Tiến trình dạy học bài “Cơ năng”.86

2.5. Kết luận chương 2 .92

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.94

3.1. Mục đích, đối tượng, phương pháp và nội dung thực nghiệm.94

3.1.1. Mục đích thực nghiệm.94

3.1.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm .94

3.1.3. Phương pháp thực nghiệm.95

3.1.4. Nội dung thực nghiệm.95

3.2. Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm.95

3.2.1. Đánh giá tính khả thi của tiến trình dạy học đã thiết kế được.96

3.2.2. Phân tích định lượng kết quả kiểm tra.104

3.2.2.1.Tính toán các số liệu cần thiết [12].104

3.2.2.2.Kết quả tính toán.105

3.2.3. Kiểm định giả thuyết thống kê .108

3.2.4. Bước đầu đánh giá hiệu quả của tiến trình dạy học đã thiết kế được

trong việc nâng cao tính hứng thú, tích cực, sáng tạo của HS trong học tập 109

3.2.5. Ưu điểm, nhược điểm của bộ TN cơ học dùng cảm biến SONAR trong

dạy học chương “ Các định luật bảo toàn”.110

3.3. Kết luận chương 3 .110

KẾT LUẬN.112

TÀI LIỆU THAM KHẢO.114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY