Luận văn Thiết kế bài giảng môn Hóa học lớp 10 theo hướng nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành cho học sinh

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục các bảng, các hình

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.4

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .4

1.2. Thiết kế bài giảng.7

1.2.1. Khái niệm bài giảng .7

1.2.2. Phân loại bài giảng.8

1.2.3. Cấu trúc của một bài giảng.11

1.2.4. Những yêu cầu khi thiết kế bài giảng.13

1.2.5. Qui trình thiết kế bài giảng.14

1.2.6. Các tiêu chí đánh giá một bài giảng.17

1.3. Năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành .19

1.3.1. Lý thuyết về năng lực đọc hiểu .19

1.3.2. Những kĩ năng cần thiết khi đọc hiểu văn bản.21

1.3.3. Một số phương pháp để nâng cao kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh.22

1.3.4. Tiếng Anh chuyên ngành .24

1.4. Phát triển năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành của học sinh .25

1.4.1. Hình thành năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành cho học sinh.25

1.4.2. Đánh giá năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành .28

1.5. Thực trạng việc giảng dạy môn Hóa học bằng tiếng Anh trong trường THPT .31

1.5.1. Mục đích khảo sát .31

1.5.2. Đối tượng khảo sát .32

1.5.3. Kết quả khảo sát .33

1.5.4. Ý kiến qua các câu trả lời phỏng vấn.34

1.5.5. Kết luận về nghiên cứu thực trạng .41

Chương 2. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN HÓA HỌC LỚP 10 THEO

HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH

CHUYÊN NGÀNH CHO HỌC SINH.45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY