Luận văn Thiên nhiên – đất nước trong thơ viết cho thiếu nhi giai đoạn 1960 - 1975

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 4

PHẦN DẪN LUẬN. 6

1. Lý do chọn đề tài: .6

2. Phạm vi đề tài và tư liệu nghiên cứu : .7

3. Lịch sử nghiên cúu : .8

4. Phương pháp nghiên cứu:.13

5. Những đóng góp mới của luận án : .14

6. Cấu trúc của luận án :.14

CHƯƠNG 1: THƠ VỚI TUỔI THƠ. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. 16

1.1. Thơ ca – món ăn tinh thần cần thiết cho trẻ em :.16

1.2. Đôi điều cần lưu ý trong việc nghiên cứu thơ viết cho thiếu nhi: .22

1.2.1. Về chức năng giáo dục:.22

1.2.2. Về đặc điểm tâm lý thiếu nhi:.25

CHƯƠNG 2: THƠ VIẾT CHO THIẾU NHI TRƯỚC 1975. 31

2.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của thơ thiếu nhi Việt Nam trước 1975: .31

2.1.1. Trước Cách mang tháng Tám 1945 : .31

2.1.2. Sau Cách mạng tháng Tám : .35

2.2. Đề tài chính và các loại thơ viết cho thiếu nhi: .43

2.2.1. Về đề tài:.43

2.2.2. Các loại thơ thiếu nhi:.47

CHƯƠNG 3: THIÊN NHIÊN - ĐẤT NƯỚC TRONG THƠ VIẾT CHO THIẾU

NHI NHỮNG NĂM 60, 70. 65

3.1. Thiên nhiên trong thơ thiếu nhi: thế giới loài vật, hoa cỏ và cảnh vật đất nước :.65

3.1.1. Thế giới loài vật, hoa cỏ trong thơ thiếu nhi: .65

3.1.2. Thiên nhiên – cảnh vật diệu kỳ qua mắt các em thơ: .83

3.1.3. Thiên nhiên – cảnh vật đất nước trên trang thơ “người lớn” viết cho các em:.101

3.2. Dấu ấn thời đại - đất nước, con người trong thơ cho thiếu nhi: .115

3.2.1. Thiên nhiên - đất nước trong xây dựng quê hương, cuộc sống mới, chế độ mới,

chủ nghĩa xã hôi:.116

3.2.2. Thiên nhiên - đất nước trong chống Mỹ: .1245

3.2.3. Đất nước, con người mới thiếu nhi trong chống Mỹ:.130

3.3. Vài nét về nghệ thuật - những đóng góp và hạn chế: .142

3.3.1. Những đóng góp: .142

3.3.2. Một vài hạn chế: .162

PHẦN KẾT LUẬN. 167

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 169

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY