Luận văn Thị trường trái phiếu ở một số nước trên thế giới và tại Việt Nam

MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼVÀ ĐỒTHỊCÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀTRÁI PHIẾU VÀ THỊTRƯỜNG TRÁI PHIẾU .4 1.1.Khái niệm trái phiếu.4 1.2.Đặc điểm trái phiếu và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu .4 1.3.Phân loại trái phiếu.7 1.4.Cấu trúc kỳhạn của lãi suất .12 1.5.Thịtrường trái phiếu .20 1.6.Hoạt động repo trái phiếu.29 1.7.Các tổchức tài chính phi ngân hàng .31 1.8.Tổchức xếp hạng tín nhiệm.33 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN THỊTRƯỜNG TRÁI PHIẾU ỞMỘT SỐNƯỚC TRÊN THẾGIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM .40 2.1.Tổng quan thịtrường trái phiếu ởmột sốnước trên thếgiới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.40 2.2.Tổng quan thịtrường trái phiếu của Việt Nam trong thời gian qua.54 2.3.Tình hình phát hành trái phiếu bằng ngoại tệtrong thời gian qua .66 2.4.Tình hình pháthành và giao dịch trái phiếu kèm theo chứng quyền trong thời gian qua .672.5.Tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu chuyển đổi của các ngân hàng trong thời gian qua.68 2.6.Tình hình đấu giá và nguyên nhân thất bại trong các đợt đấu giá và phát hành TPCP trong thời gian qua .71 2.7.Xây dựng và đánh giá đường cong lãi suất TPCP của Việt Nam trong thời gian qua .73 2.8.Những nguyên nhân chính làm cho thịtrường trái phiếu tại Việt Nam hiện nay chưa phát triển .77 CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊTRƯỜNG TRÁI PHIẾU TẠI VIỆT NAM .85 3.1.Định hướng phát triển TTTP của Việt Nam đến năm 2020 .85 3.2.Các giải pháp phát triển TTTP tại Việt Nam.85 3.3.Những vấn đềnghiên cứu tiếp theo .103 KẾT LUẬN .105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤLỤC

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼVÀ ĐỒTHỊ

CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀTRÁI PHIẾU VÀ THỊTRƯỜNG

TRÁI PHIẾU .4

1.1.Khái niệm trái phiếu.4

1.2.Đặc điểm trái phiếu và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu .4

1.3.Phân loại trái phiếu.7

1.4.Cấu trúc kỳhạn của lãi suất .12

1.5.Thịtrường trái phiếu .20

1.6.Hoạt động repo trái phiếu.29

1.7.Các tổchức tài chính phi ngân hàng .31

1.8.Tổchức xếp hạng tín nhiệm.33

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN THỊTRƯỜNG TRÁI PHIẾU ỞMỘT SỐNƯỚC

TRÊN THẾGIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM .40

2.1.Tổng quan thịtrường trái phiếu ởmột sốnước trên thếgiới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.40

2.2.Tổng quan thịtrường trái phiếu của Việt Nam trong thời gian qua.54

2.3.Tình hình phát hành trái phiếu bằng ngoại tệtrong thời gian qua .66

2.4.Tình hình pháthành và giao dịch trái phiếu kèm theo chứng quyền trong thời gian qua .67

2.5.Tình hình phát hành và giao dịch trái phiếu chuyển đổi của các ngân hàng trong thời gian qua.68

2.6.Tình hình đấu giá và nguyên nhân thất bại trong các đợt đấu giá và phát hành

TPCP trong thời gian qua .71

2.7.Xây dựng và đánh giá đường cong lãi suất TPCP của Việt Nam trong thời gian qua .73

2.8.Những nguyên nhân chính làm cho thịtrường trái phiếu tại Việt Nam hiện nay chưa phát triển .77

CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊTRƯỜNG TRÁI

PHIẾU TẠI VIỆT NAM .85

3.1.Định hướng phát triển TTTP của Việt Nam đến năm 2020 .85

3.2.Các giải pháp phát triển TTTP tại Việt Nam.85

3.3.Những vấn đềnghiên cứu tiếp theo .103

KẾT LUẬN .105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY