Luận văn Thị trường nguyên liệu bia ở Việt Nam với việc hoàn thiện chiến lược Marketing của công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: MỐI QUAN HỆ GIỮA THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 2 I/ Một số vấn đề cơ bản về thị trường 2 1. Khái niệm và cách phân loại thị trường 2 2. Thị trường công nghiệp và những đặc điểm của nó 4 II/ Chiến lược marketing của một doanh nghiệp công nghiệp 6 1. Chiến lược sản phẩm (chính sách sản phẩm) 6 2. Chính sách phân phối 9 3. Chiến lược truyền thông (chính sách quảng cáo và xúc tiến việc làm) 10 4. Chính sách định giá sản phẩm 12 III/ Mối quan hệ của thị trường và chiến lược marketing của doanh nghiệp công nghiệp 14 1. Nghiên cứu khái quát thị trường 14 2. Nghiên cứu chi tiết thị trường 15 3. Phương pháp nghiên cứu thị trường 15 4. Kết quả nghiên cứu thị trường 15 5. Tóm lại 16 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VẬT TƯ KỸ THUẬT 17 I/ Đặc điểm của sản phẩm và thị trường nguyên liệu bia 17 1. Đặc điểm của nguyên liệu bia 17 2. Vài nét về thị trường nguyên liệu bia 19 3. Những đặc điểm của khách hàng và hành vi mua của họ trên thị trường nguyên liệu bia 20 II/ Tình hình kinh doanh của công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật 23 1. Quá trình hình thành và phát triển 23 2. Những điều kiện kinh doanh của công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật 25 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm 2000 và 2001 29 4. Tình hình kinh doanh nguyên liệu bia ở công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật 31 III/ Thực trạng hoạt động marketing của công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật đối với mặt hàng nguyên liệu bia 33 1. Những định hướng chiến lược marketing chung của công ty 33 2. Những chiến lược (chính sách) marketing cụ thể của công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật đối với mặt hàng và thị trường nguyên liệu bia 35 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING Ở CÔNG TY VÀ DỊCH VỤ VẬT TƯ KỸ THUẬT 39 I. Những định hướng chiến lược marketing của công ty 39 II. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện chiến lược marketing của công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật trên thị trường nguyên liệu bia 42 1. Hoàn thiện cơ cấu quản lý của bộ phận marketing trong công ty 42 2. Tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường một cách hệ thống 44 3. Tiến hành nghiên cứu và đánh giá đối thủ cạnh tranh 44 4. Các giải pháp marketing - mix 45 KẾT LUẬN 51

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỐI QUAN HỆ GIỮA THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 2

I/ Một số vấn đề cơ bản về thị trường 2

1. Khái niệm và cách phân loại thị trường 2

2. Thị trường công nghiệp và những đặc điểm của nó 4

II/ Chiến lược marketing của một doanh nghiệp công nghiệp 6

1. Chiến lược sản phẩm (chính sách sản phẩm) 6

2. Chính sách phân phối 9

3. Chiến lược truyền thông (chính sách quảng cáo và xúc tiến việc làm) 10

4. Chính sách định giá sản phẩm 12

III/ Mối quan hệ của thị trường và chiến lược marketing của doanh nghiệp công nghiệp 14

1. Nghiên cứu khái quát thị trường 14

2. Nghiên cứu chi tiết thị trường 15

3. Phương pháp nghiên cứu thị trường 15

4. Kết quả nghiên cứu thị trường 15

5. Tóm lại 16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VẬT TƯ KỸ THUẬT 17

I/ Đặc điểm của sản phẩm và thị trường nguyên liệu bia 17

1. Đặc điểm của nguyên liệu bia 17

2. Vài nét về thị trường nguyên liệu bia 19

3. Những đặc điểm của khách hàng và hành vi mua của họ trên thị trường nguyên liệu bia 20

II/ Tình hình kinh doanh của công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật 23

1. Quá trình hình thành và phát triển 23

2. Những điều kiện kinh doanh của công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật 25

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm 2000 và 2001 29

4. Tình hình kinh doanh nguyên liệu bia ở công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật 31

III/ Thực trạng hoạt động marketing của công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật đối với mặt hàng nguyên liệu bia 33

1. Những định hướng chiến lược marketing chung của công ty 33

2. Những chiến lược (chính sách) marketing cụ thể của công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật đối với mặt hàng và thị trường nguyên liệu bia 35

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING Ở CÔNG TY VÀ DỊCH VỤ VẬT TƯ KỸ THUẬT 39

I. Những định hướng chiến lược marketing của công ty 39

II. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện chiến lược marketing của công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật trên thị trường nguyên liệu bia 42

1. Hoàn thiện cơ cấu quản lý của bộ phận marketing trong công ty 42

2. Tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường một cách hệ thống 44

3. Tiến hành nghiên cứu và đánh giá đối thủ cạnh tranh 44

4. Các giải pháp marketing - mix 45

KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY