Luận văn Thi pháp thơ Nôm Nguyễn Trãi

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 3

A. DẪN NHẬP . 5

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. . 5

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ. 7

2.1. Tìm hiểu về con người Nguyễn Trãi qua thơ Nôm của ông: . 9

2.2. 8 ý kiến nghiên cứu về thiên nhiên và đời sống trong thơ Nguyễn Trãi. 11

2.3. Thể loại, ngôn ngữ. . 12

2.4. Về một số bài thơ trong QATT. 14

3. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. . 14

3.1. Phạm vi nghiên cứu. . 14

3.2. Phương pháp nghiên cứu. . 15

4. DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN. . 19

4.1. Giá trị khoa học. 19

4.2. Giá trị thực tiễn. . 20

5. KẾT CẤU LUẬN ÁN. . 20

B. NỘI DUNG . 22

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VĂN BẢN QUỐC ÂM THI TẬP . 22

1.1. TÌNH HÌNH VĂN BẢN QATT. 22

1.2. VĂN BẢN LÀM CHỖ DỰA CHỦ YẾU ĐỂ NGHIÊN CỨU THI PHÁP

QATT. 26

1.2.1. Lưu ý một số từ cổ trong văn bản QATT cổ liên quan đến thi pháp của

câu thơ, bài thơ. 29

1.2.2. Lưu ý đến một số chú thích, giải nghĩa có liên quan đến điển: . 36

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG QUÁT VỀ THI PHÁP THƠ NÔM NGUYỄNTRÃI . 39

2.1. NÉT KHU BIỆT CỦA THI PHÁP THƠ NÔM NGUYỄN TRÃI. 39

2.2. THI PHÁP VỀ CÁI HÀNG NGÀY. . 49

2.3. KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT. 54

2.3.1. Thi pháp không gian nghệ thuật trong Quốc âm thi tập. . 552.3.2. Thi pháp thời gian nghệ thuật trong Quốc âm thi tập. 65

Chương 3: THI PHÁP "QUỐC ÂM THI TẬP" VỚI CÁC PHƯƠNG DIỆN: THỂ

THƠ, ÂM VẬN, NGÔN NGỮ. 71

3.1. THI PHÁP "QUỐC ÂM THI TẬP" Ở PHƯƠNG DIỆN THỂ THƠ. . 71

3.2. THI PHÁP "QUỐC ÂM THI TẬP" Ở PHƯƠNG DIỆN ÂM VẬN . 82

3.2.1. Nhịp điệu:. 82

3.2.2. Vần thơ trong "Quốc âm thi tập". . 95

3.3. THI PHÁP NGÔN NGỮ TRONG QATT: . 100

3.3.1. Từ vựng. 100

3.3.2. Biện pháp tu từ cú pháp. . 116

3.3.3. Tính nhạc trong QATT. . 130

C. KẾT LUẬN . 134

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 139

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY