Luận văn Thi pháp chân không trong tiểu thuyết Kawabata Yasunari

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

MỞ ĐẦU .1

Chương 1 THI PHÁP CHÂN KHÔNG VÀ TIỂU THUYẾT

KAWABATA YASUNARI .11

1.1. Khái lược về thi pháp chân không.11

1.1.1. Khái niệm chân không .11

1.1.2. Thi pháp chân không trong nghệ thuật truyền thống Nhật Bản15

1.2. Kawabata nhà văn của chân không.17

1.2.1. Cuộc đời và những trang tiểu thuyết.17

1.2.2. Quan niệm chân không trong tiểu thuyết Kawabata.24

1.2.2.1. Kế thừa mỹ học Thiền .25

1.2.2.2. Kế thừa nghệ thuật truyền thống .27

1.2 2.3. Tiếp thu tinh hoa nghệ thuật phương Tây hiện đại.35

Chương 2 KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN CHÂN KHÔNG TRONG

TIỂU THUYẾT KAWABATA YASUNARI .41

2.1. Tính chân không qua không gian .41

2.1.1. Không gian tâm tưởng.41

2.1.1.1. Không gian trong liên tưởng, hồi ức.42

2.1.1.2. Không gian trong giấc mơ .47

2.1.2. Không gian gương soi .51

2.1.2.1. Không gian ảo ảnh qua tấm gương soi .52

2.1.2.2. Không gian ảo hóa qua tấm gương soi .58

2.2. Tính chân không qua thời gian.60

2.2.1. Thời gian khoảnh khắc.60

2.2.1.1. Khoảnh khắc bừng sáng vẻ đẹp điển hình.61

2.2.1.2. Khoảnh khắc thiên nhiên linh diệu .642.2.1.3. Khoảnh khắc vô thường.69

2.2.2. Thời gian gương soi .72

2.2.2.1. Soi chiếu vẻ đẹp quá khứ trong hiện tại .72

2.2.2.2. Soi chiếu nỗi ám ảnh quá khứ trong hiện tại .78

Chương 3 KẾT CẤU CHÂN KHÔNG TRONG TIỂU THUYẾT

KAWABATA YASUNARI .82

3.1. Kết cấu chân không qua cốt truyện .82

3.1.1. Kết cấu truyện không có cốt truyện .82

3.1.1.1. Giản lược chi tiết .83

3.1.1.2. Đặc tả chi tiết .86

3.1.1.3. Lối kể chuyện “dòng ý thức”.94

3.1.2. Kết cấu cốt truyện kết thúc bỏ lửng .100

3.1.2.1. Kết thúc mơ hồ.101

3.1.2.2. Kết thúc gợi mở .104

3.2. Kết cấu chân không qua hình tượng nhân vật.107

3.2.1. Kết cấu nhân vật qua mối quan hệ tương phản.107

3.2.1.1. Tương phản bên ngoài .108

3.2.1.2. Tương phản bên trong.112

3.2.2. Kết cấu nhân vật qua mối quan hệ tương chiếu.115

KẾT LUẬN .123

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY