Luận văn Thể loại chân dung văn học trong sáng tác của M.gorky và K.paustovsky: Những đặc điểm loại hình

1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài.5

2. Lịch sử vấn đề.6

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.9

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.10

5. Phương pháp nghiên cứu .10

6. Cấu trúc luận văn.10

Chương 1: THỂ LOẠI CHÂN DUNG VĂN HỌC VÀ VỊ TRÍ CỦA NÓ TRONG

SÁNG TÁC CỦA M.GORKY VÀ K.PAUSTOVSKY.11

1.1. Về thể loại chân dung văn học .11

1.1.1. Lịch sử thể loại chân dung văn học .11

1.1.2. Khái niệm thể loại chân dung văn học .12

1.1.3. Đặc trưng thể loại chân dung văn học .15

1.2.Vị trí thể loại chân dung văn học trong sáng tác của M.Gorky và

K.Paustovsky .

1.2.1. Vị trí thể loại chân dung văn học trong sáng tác của M.Gorky

1.2.2. Vị trí thể loại chân dung văn học trong sáng tác của K.Paustovsky

Tiểu kết .

Chương 2: NHÂN VẬT CỦA CHÂN DUNG VĂN HỌC – SỰ TỔNG HỢP GIỮA

CON NGƯỜI NGOÀI ĐỜI VÀ HÌNH TƯỢNG VĂN HỌC

2.1. Đối tượng được dựng chân dung văn học.

2.1.1. Những người cùng thời.

2.1.2. Văn nghệ sĩ – những con người tài năng

2.1.3. Văn nghệ sĩ - những con người của đời thường

2.1.4. Văn nghệ sĩ – cái tâm với văn chương và cuộc đời

2.2 Cách tiếp cận đối tượng.

2.2.1 Gặp gỡ, đối thoại, trò chuyện.

2.2.2. Thông qua tác phẩm .

2.2.3 Thông qua kí ức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY