Luận văn Thế giới thần linh trong sử thi Tây nguyên (sử thi Ba - Na, Ê - đê, Mơ - nông)

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Chương 1: VÙNG ĐẤT VÀ SỬ THI TÂY NGUYÊN.19

1.1. Vùng đất Tây nguyên .19

1.1.1. Đặc điểm các tộc người Ba-na, Ê-đê , Mơ-nông ở Tây nguyên.19

1.1.2. Đời sống vật chất và tinh thần của tộc người Ba-na, ê-đê, Mơ-nông ở Tây

nguyên.20

1.1.3. Tâm thức thần linh, “Vạn vật hữu linh” trong đời sống tinh thần người

Tây nguyên .27

1.2. Sử thi Tây nguyên .36

1.2.1. Thuật ngữ “Sử thi”.36

1.2.2. Đôi nét về sử thi Tây nguyên.37

1.2.3. Tổng quan về Sử thi của ba dân tộc Ê-đê, Ba-na, Mơ-nông .41

Chương 2: THẾ GIỚI NHÂN VẬT THẦN LINH VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI

CON NGƯỜI TRONG SỬ THI TÂY NGUYÊN.47

2.1. Một số khái niệm.47

2.1.1. Khái niệm thần linh .47

2.1.2. Khái niệm nhân vật thần linh – một kiểu nhân vật đặc biệt trong tác

phẩm nghệ thuật.48

2.1.3. Khái niệm nhân vật bán thần .49

2.1.4. Khái niệm thế giới thần linh .49

2.2. Thế giới nhân vật thần linh trong Sử thi Tây nguyên .49

2.2.1. Nhân vật thần linh trong Sử thi Tây nguyên .49

2.2.2. Nhân vật bán thần linh trong Sử thi Tây nguyên.70

2.2.3. Mối quan hệ giữa nhân vật thần linh với nhau và giữa thần linh với bán

thần .75

2.3. Mối quan hệ giữa thế giới nhân vật thần linh và con người trong sử thi Tây

nguyên .79

2.3.1. Thế giới nhân vật thần linh tác động đến cuộc sống của con người .79

2.3.2. Sự tác động trở lại của con người đến thế giới thần linh.86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY