Luận văn Thái độ của sinh viên đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đối với giá trị sống

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Mục đích nghiên cứu .7

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .7

4. Giả thuyết nghiên cứu .7

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.8

6. Giới hạn nghiên cứu: .8

7. Phương pháp nghiên cứu .8

8. Cấu trúc luận văn .9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ SỐNG CỦASINH VIÊN . 11

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .11

1.1.1. Trên thế giới .11

1.1.2. Ở Việt Nam .12

1.2. Những vấn đề lý luận về thái độ đối với giá trị sống của sinh viên.13

1.2.1. Lý luận về thái độ.13

1.2.2. Giá trị và giá trị sống.20

1.2.3. Thái độ của sinh viên đối với giá trị sống .39

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỂ

DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ SỐNG . 46

2.1. Thể thức nghiên cứu .46

2.1.1. Khách thể nghiên cứu.46

2.1.2. Mô tả công cụ nghiên cứu .48

2.2. Thực trạng thái độ của sinh viên Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí minh đối

với một số giá trị sống.51

2.2.1. Nhận thức của sinh viên Đại học TDTT TP HCM đối với giá trị sống.51

2.2.2. Thái độ của sinh viên đối với tầm quan trọng của giá trị sống .52

2.2.3. Thái độ của sinh viên đối với 4 giá trị sống .57

2.2.4. Thái độ ứng xử của sinh viên Đại học TDTT TP HCM đối với 4 giá trị sống.624

2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của sinh viên đối với giá trị sống .66

2.3. Một số biện pháp xây dựng thái độ tích cực đối với giá trị sống cho sinh viên .73

2.3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp .73

2.3.2. Đề xuất một số biện pháp.74

2.3.3. Khảo sát mức độ hiệu quả của một số biện pháp xây dựng thái độ tích cực đối với

giá trị sống cho sinh viên.76

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ . 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 86

PHỤ LỤC . 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY