Luận văn Tập quán sinh đẻ và chăm sóc trẻ nhỏ trong gia đình hỗn hợp dân tộc Mường - Việt ở xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở lý luận . 11

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản . 11

1.1.2. Lý thuyết áp dụng. 14

1.2. Khái quát về địa bàn nghiên cứu. 17

1.2.1. Vài nét về kinh tế - xã hội của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. 17

1.2.2. Vài nét về kinh tế - xã hội của xã Kiệt Sơn . 21

1.2.3. Khái quát về dân tộc Mường, dân tộc Việt ở huyện Tân Sơn . 24

1.2.4. Khái quát dân tộc Mường, dân tộc Việt và thực trạng gia đình hỗn hợp

dân tộc chồng Mường - vợ Việt tại xã Kiệt Sơn. 30

Tiểu kết Chương 1. 33

Chương 2: TẬP QUÁN SINH ĐẺ VÀ CHĂM SÓC TRẺ NHỎ TRUYỀN THỐNG

2.1. Quan niệm về hôn nhân, gia đình và sinh con . 34

2.2. Tập quán trước khi thụ thai và để thụ thai . 37

2.3. Tập quán chăm sóc phụ nữ thời kỳ mang thai . 38

2.4. Tập quán sinh đẻ và chăm sóc sản phụ sau sinh. 40

2.5. Tập quán chăm sóc trẻ nhỏ từ khi sinh ra đến 6 tuổi và những nghi lễ saukhi sinh . 45

2.6. Tập quán nhận con nuôi . 51

Tiểu kết Chương 2. 52

Chương 3: BIẾN ĐỔI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

3.1. Một số yếu tố tác động đến sự biến đổi tập quán sinh đẻ và chăm sóc trẻnhỏ. 54

3.1.1. Tác động của sự thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội . 54

3.1.2. Tác động các yếu tố xã hội. 56

3.2. Những biến đổi tập quán sinh đẻ và chăm sóc trẻ nhỏ . 593.2.1. Biến đổi trong quan niệm về hôn nhân, gia đình và sinh con . 59

3.2.2. Biến đổi trong tập quán sinh đẻ. 61

3.3. Một số giá trị và vấn đề đặt ra trong sinh đẻ, chăm sóc trẻ nhỏ . 67

3.3.1. Một số giá trị chủ yếu. 67

3.3.2. Một số vấn đề đặt ra. 71

3.4. Kiến nghị giải pháp phát huy các giá trị và khắc phục những bất đồng nảy

sinh trong sinh đẻ và chăm sóc trẻ nhỏ . 75

Tiểu kết Chương 3. 77

KẾT LUẬN.78

TÀI LIỆU THAM KHẢO .81

PHỤ LỤC. 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY