Luận văn Tập quán, nghi lễ trong sinh đẻ và nuôi dạy trẻ nhỏ của người Hmông Hoa xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐIỂM NGHIÊN CỨU.11

1.1. Cơ sở lý luận.11

1.2.Khái quát về huyện Bắc Hà .16

1.3. Vài nét về xã Lùng Phình .23

Tiểu kết chương 1.26

Chƣơng 2. TẬP QUÁN, NGHI LỄ THỜI KỲ MANG THAI VÀ SINH ĐẺ .27

2.1. Quan niệm của người Hmông về mang thai và sinh đẻ.27

2.2. Tập quán, nghi lễ trong chăm sóc bà mẹ mang thai và bảo vệ thai nhi.32

2.3. Tập quán, nghi lễ trong sinh đẻ .36

2.4. Tập quán, nghi lễ khi thai nhi mới sinh ra bị chết .39

2.5. Một số nghi lễ trong các trường hợp hiếm muộn. .40

Tiểu kết chương 2.45

Chƣơng 3. TẬP QUÁN, NGHI LỄ THỜI KỲ NUÔI DẠY TRẺ NHỎCỦA

NGƢỜI HMÔNG HOA.46

3.1. Tập quán, nghi lễ nuôi con nhỏ .46

3.2. Tập quán nuôi dạy trẻ nhỏ .53

3.3. Tập quán nhận con nuôi.59

Tiểu kết chương 3.61

Chƣơng 4. BIẾN ĐỔI TRONG TẬP QUÁN, NGHI LỄ SINH ĐẺ VÀ NUÔI

DẠY TRẺ NHỎ CỦA NGƢỜI HMÔNG HOA .62

4.1. Một số biến đổi trong tập quán, nghi lễ sinh đẻ và nuôi dạy trẻ nhỏ.62

4.2. Xu hướng biến đổi .71

4.3. Một số yếu tố tác động đến biến đổi về tập quán, nghi lễ trong sinh đẻ và

nuôi dạy trẻ nhỏ của người Hmông Hoa .72

4.4. Một số vấn đề đặt ra hiện nay trong tập quán, nghi lễ sinh đẻ và nuôi dạy trẻ

nhỏ của người Hmông Hoa và một số đề xuất kiến nghị .76

Tiểu kết chương 4.78

KẾT LUẬN .79

TÀI LIỆU THAM KHẢO .81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY