Luận văn Tập phân tích được và ứng dụng

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1. TẬP HỢP PHÂN TÍCH ĐƯỢC. 2

1.1. Các tính chất cơ bản. 2

1.2.Tập phân tích được trong L T R p ( , ) . 12

1.3. Một kết quả tách được. 18

Chương 2. HÀM CHỌN . 20

2.1. Một số khái niệm và kết quả . 20

2.2. Hàm chọn liên tục . 23

2.3. Hàm chọn loại Caratheodory . 37

Chương 3. TÍNH CHẤT ĐIỂM BẤT ĐỘNG . 38

Chương 4. GIẢI TÍCH TRÊN CÁC TẬP PHÂN TÍCH ĐƯỢC . 40

4.1.Các khái niệm và kết quả được sử dụng . 40

4.2.Bao đóng yếu của tập phân tích được . 41

4.3. Ánh xạ phân tích được . 47

4.4. Phiếm hàm phân tích được. 49

KẾT LUẬN . 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY