Luận văn Tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG, BIỂU

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

TRONG TỔ CHỨC . 7

1.1. Một số khái niệm cơ bản và các học thuyết về tạo động lực lao động . 7

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản . 7

1.1.2. Học thuyết áp dụng trong đề tài . 9

1.2. Nội dung tạo động lực lao động . 12

1.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động . 12

1.2.2. Tạo động lực lao động thông qua biện pháp kích thích vật chất . 12

1.2.3. Tạo động lực lao động thông qua biện pháp kích thích tinh thần. . 15

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động . 19

1.3.1. Các yếu tố thuộc về NLĐ . 19

1.3.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong tổ chức . 21

1.3.3. Yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài . 24

1.4. Tiêu chí đánh giá kết quả tạo động lực lao động . 25

1.4.1. Năng suất lao động . 25

1.4.2. Mức độ hài lòng của người lao động trong tổ chức . 26

1.4.3. Tính chủ động, sáng tạo trong công việc . 26

1.4.4. Lòng trung thành của người lao động . 27

1.5. Kinh nghiệm về tạo động lực lao động tại một số đơn vị và bài học

kinh nghiệm rút ra cho cơ quan BHXH quận HoàngMai. . 27

1.5.1. Kinh nghiệm tạo động lực của một số đơn vị thành công . 271.5.2. Các kinh nghiệm về tạo động lực lao động có thể vận dụng tại Bảo hiểm

xã hội quận Hoàng Mai . 29

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ

QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI . 31

2.1. Tổng quan về cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai . 31

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai 31

2.1.2. Các đặc điểm về hoạt động của cơ quan ảnh hưởng đến tạo động lực laođộng. . 33

2.2. Thực trạng tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai. 40

2.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động . 40

2.2.2. Thực trạng tạo động lực lao động thông qua các biện pháp kích thích vậtchất . 41

2.2.3. Thực trạng tạo động lực lao động thông qua các biện pháp kích thíchtinh thần . 54

2.3. Các nhân tố tác động đến tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH

quận Hoàng Mai . 66

2.3.1. Các yếu tố thuộc về người lao động . 66

2.3.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong tổ chức . 67

2.3.3. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài . 69

2.4. Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quậnHoàng Mai. . 70

2.4.1. Kết quả đạt được trong tạo động lực lao động tại BHXH quận HoàngMai . 70

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân . 74

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI . 78

3.1. Phương hướng phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai . 78

3.1.1. Phương hướng phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai . 783.1.2. Phương hướng tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội quận HoàngMai . 79

3.2. Một số giải pháp tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quậnHoàng Mai. . 81

3.2.1. Giải pháp thông qua biện pháp kích thích vật chất . 81

3.2.2. Giải pháp thông qua biện pháp kích thích tinh thần . 86

3.3. Một số khuyến nghị . 93

3.3.1. Khuyến nghị với BHXH Việt Nam . 93

3.3.2. Khuyến nghị với Nhà nước . 94

KẾT LUẬN . 96

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY