Luận văn Tang ma của người Cống ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tình Lai Châu

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU.11

1.1. Cơ sở lý luận.11

1.2. Khái quát địa điểm nghiên cứu .17

Tiểu kết chương 1.27

Chương 2. CÁC NGHI LỄ TRONG TANG MA TRUYỀN THỐNG .28

2.1. Một số quan niệm liên quan đến tang ma.28

2.2. Các phong tục và nghi lễ trong tang ma của người Cống.31

Tiểu kết chương 2.55

Chương 3. MỘT SỐ GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỘC NGưỜI VÀ SỰ BIẾN

ĐỔI TRONG CÁC NGHI LỄ TANG MA.56

3.1. Đặc trưng văn hóa thể hiện trong tang ma.56

3.2. Biến đổi trong nghi lễ tang ma.64

3.3. Ảnh hưởng của các nghi lễ trong tang ma đến quá trình Xây dựng nông

thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở

khu dân cư”.69

3.4. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong tang ma của người Cống.74

Tiểu kết chương 3.77

KẾT LUẬN.78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY