Luận văn Tác động của gia nhập tổ chức thương mại thế giới đến nền nông nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÔNG NGHIỆP KHI GIA NHẬP WTO 6 1.1. Khái quát về tổ chức thương mại thế giới )WTO) 6 1.2. Các Hiệp định của WTO liên quan đến nông nghiệp 10 1.3. Kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề nông nghiệp khi gia nhập WTO 26 Chương 2: NHỮNG TÁC ĐỘNG CÓ THỂ CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG 41 2.1. Những tác động chủ yếu của Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và việc thực hiện CEPT/AFTA đối với hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam 41 2.2. Những tác động có thể của việc gia nhập WTO đến nền nông nghiệp Việt Nam 56 2.3. Một số giải pháp thích ứng của ngành nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO 83 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÔNG NGHIỆP KHI GIA NHẬP WTO 6

1.1. Khái quát về tổ chức thương mại thế giới )WTO) 6

1.2. Các Hiệp định của WTO liên quan đến nông nghiệp 10

1.3. Kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề nông nghiệp khi gia nhập WTO 26

Chương 2: NHỮNG TÁC ĐỘNG CÓ THỂ CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG 41

2.1. Những tác động chủ yếu của Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và việc thực hiện CEPT/AFTA đối với hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam 41

2.2. Những tác động có thể của việc gia nhập WTO đến nền nông nghiệp Việt Nam 56

2.3. Một số giải pháp thích ứng của ngành nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO 83

KẾT LUẬN 93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY