Luận văn Tác động của cuộc cách mạng công nghệ tới định hướng cải cách chương trình giáo dục ở Việt Nam

1

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .3

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .4

DANH MỤC CÁC BẢNG.5

DANH MỤC CÁC HÌNH.6

PHẦN MỞ ĐẦU.7

1. Lý do chọn đề tài .7

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu.9

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .10

3.1. Mục tiêu nghiên cứu .10

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .10

4. Phạm vi nghiên cứu .11

5. Mẫu khảo sát.11

6. Câu hỏi nghiên cứu.11

7. Giả thuyết nghiên cứu .11

8. PhƯơng pháp nghiên cứu.11

9. Kết cấu của luận văn.12

CHƯƠNG 1. .13

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ TÁC ĐỘNG .13

CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ .13

TỚI ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC .13

1.1. Các khái niệm cơ bản .13

1.1.1. Khái niệm giáo dục.13

1.1.2. Khái niệm khoa học .14

1.1.3. Khái niệm công nghệ .15

1.1.4. Khái niệm cách mạng khoa học và công nghệ .18

1.1.5. Khái niệm văn minh cơ học .19

1.1.6. Khái niệm văn minh thông tin.20

1.1.7. Khái niệm chương trình giáo dục.21

1.1.8. Khái niệm "cải cách" và "cải cách chương trình giáo dục" .22

1.2. Mối quan hệ giữa giáo dục và công nghệ.22

1.2.1. Giáo dục đi sau công nghệ .23

1.2.2. Giáo dục tiến lên đi sóng đôi với công nghệ .23

1.2.3. Giáo dục vượt lên, tiến trước công nghệ .23

1.3. Tác động của cách mạng công nghệ tới sự phát triển của giáo dục .24

1.3.1. Tác động tích cực của cách mạng công nghệ đến giáo dục .24

1.3.2. Tác động tiêu cực của cách mạng công nghệ đối với giáo dục.25

Tiểu kết chƯơng 1.26

CHƯƠNG 2. .27

SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ.27

ĐỐI VỚI ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC.27

2.1. Khái quát các chƯơng trình giáo dục ở Việt Nam từ 1945 đến nay .27

2.1.1. Giai đoạn 1945 – 1954: Giáo dục Việt Nam trong những năm kháng

chiến.28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY