Luận văn Tác động của biến đổi khí hậu đến sinh hoạt và sản xuất của dân cư huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. 1

LỜI CAM ĐOAN. 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

DANH MỤC CÁC BẢNG. 7

DANH MỤC CÁC HÌNH. 8

MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. 2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài . 3

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài . 3

4.1. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:. 3

4.2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài:. 3

5. Phương pháp nghiên cứu: . 3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN. 4

1.1. Cơ sở lý luận :. 4

1.1.1 Khái niệm về BĐKH. 4

1.1.2. Nguyên nhân hình thành BĐKH. 4

1.1.2.1. Hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người làm tăng lượng khí thải. 4

1.1.2.2. Sự biến đổi của tự nhiên. 5

1.1.3. Tác động của BĐKH. 6

1.1.3.1. Tác động của BĐKH đối với sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực .6

1.1.3.2. Tác động của BĐKH đến cuộc sống dân cư và vấn đề tái định cư :. 7

1.1.3.3. Đối với tài nguyên nước, tài nguyên biển. 8

1.1.3.4. Đối với tài nguyên rừng và hệ sinh thái tự nhiên . 10

1.2. Cơ sở thực tiễn:. 15

1.2.1. BĐKH trên thế giới. 15

1.2.2. BĐKH ở Việt Nam [3]. 15

1.2.2.1. Thực trạng BĐKH ở Việt Nam. 15

1.2.2.2. Nhận định xu thế BĐKH ở Việt Nam [3] . 16

1.2.2.3. Nhận định về tác động tiềm tàng của BĐKH ở Việt Nam [3] . 16Chương 2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BĐKH VÀ ĐỊA BÀN

NGHIÊN CỨU . 19

2.1. Tổng quan tài liệu và các công trình nghiên cứu có liên quan đến BĐKH: . 19

2.2. Tổng quan tài liệu và các công trình nghiên cứu có liên quan đến BĐKH ở ĐBSCL. 21

2.2.1. Tiểu vùng (A) nơi chịu ảnh hưởng nguồn chiếm ưu thế :. 21

2.2.2. Tiểu vùng (C) nơi ảnh hưởng biển chiếm ưu thế. 22

2.2.3. Tiểu vùng chịu ảnh hưởng hỗn hợp biển và nguồn (B). . 22

2.3. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu [2],[11] . 26

Chương 3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT. 29

3.1. Khái quát địa bàn nghiên cứu - Mô tả mẫu:. 29

3.2. Thống kê mô tả: . 32

3.2.1: Nhận thức của nhân dân địa phương về BĐKH:. 32

3.2.2: Các lĩnh vực chịu tác động của BĐKH:. 34

3.2.2.1: Tác động của BĐKH đến cuộc sống gia đình:. 35

3.2.2.2: Tác động của BĐKH đến sức khoẻ nhân dân: . 36

3.2.2.4: Tác động của BĐKH đến thu nhập:. 37

3.2.3: Các biểu hiện bất thường của khí hậu và thời tiết ở địa phương:. 38

3.2.4: Tình hình khai thác và sử dụng nguồn nước:. 39

3.2.4.1. Tình hình khai thác và sử dụng nguồn nước sinh hoạt:. 39

3.2.4.1. Tình hình thay đổi chất lượng nguồn nước sinh hoạt:. 40

3.2.4.2. Tình hình xâm nhập mặn:. 41

3.2.5. Các giải pháp ứng phó hiện tượng nước biển dâng. 44

3.2.6. Các lực lượng tìm các giải pháp ứng phó với sự tác động của BĐKH. 45

3.4. Kiểm định sự khác biệt đánh giá mức độ tác động của BĐKH giữa các nhóm: . 46

3.4.1. Sự khác biệt đánh giá mức độ tác động của BĐKH theo nhóm tuổi. 46

3.4.2. Sự khác biệt đánh giá mức độ tác động của BĐKH giữa các nhóm theo địa bàn cư trú: 46

3.4.3. Sự khác biệt đánh giá mức độ tác động của BĐKH theo nghề nghiệp . 47

3.4.4. Sự khác biệt đánh giá mức độ tác động của BĐKH theo giới tính: . 48

Chương 4. TÌM HIỂU NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI

BĐKH . 50

4.1. Ứng phó với BĐKH trên thế giới.. 50

4.2. Ứng phó với BĐKH ở Việt Nam. 51

4.3 Ứng phó với BĐKH ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 53

4.3.1. Nâng cao nhận thức của người dân. 54

4.3.2. Xác định và tiến hành sớm những nội dung cần nghiên cứu . 544.3.3. Phát huy và đào tạo nguồn nhân lực . 55

4.3.4. Nâng cao năng lực quản lý . 55

4.4. Ứng phó với BĐKH ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. 56

4.4.1. Nông nghiệp. 57

4.4.2. Lâm nghiệp. 58

4.4.3. Thuỷ sản . 58

4.4.4. Nguồn nước . 59

4.4.5. Sinh hoạt sản xuất và đời sống của dân cư. 59

KẾT LUẬN. 60

1. Kết luận : . 60

2. Khuyến nghị :. 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 63

PHỤ LỤC. 67

Phụ lục 1: Bản đồ các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang. 67

Phụ lục 2: BẢNG HỎI THU THẬP THÔNG TIN . 68

Phụ lục 3: Kết quả phân tích Anova theo nhóm tuổi: . 73

Phụ lục 4: Kết quả phân tích Anova theo địa bàn cư trú:. 74

Phụ lục 5: Kết quả phân tích Anova theo nghề nghiệp: . 75

Phụ lục 6: Kết quả phân tích Anova theo giới tính: . 77

Phụ lục 7: Một số hình ảnh liên quan đến biến đổi khí hậu ở ĐBSCL. 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY