Luận văn Sưu tập hiện vật đồng sơ kỳ đồ sắt ở khu mỏ đồng - vàng sepon huyện Vilabouly tỉnh Sanvannakhet nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

DANH MỤC MINH HỌA - BẢN ẢN, BẢN VẼ, BẢN DẬP

MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục đích nghiên cứu. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cƣ́ u. 3

5. Đóng góp của luâṇ văn. 3

CHưƠNG 1: ĐIỀU KIỆN SINH THÁI, NHÂN VĂN VÀ LỊCH SỬ

NGHIÊN CỨU. 4

1.1. Điều kiêṇ tƣ̣ nhiên, sinh thái của tỉnh Savannakhet. 4

1.2. Tự nhiên, lịch sử và con người huyện Vilabouly. 8

1.3. Lịch sử nghiên cứu. 14

CHưƠNG 2: HIỆN VẬT ĐỒNG GIAI ĐOẠN SƠ KỲ THỜI ĐẠI ĐỒ

SẮT PHÁT HIỆN TẠI KHU MỎ SEPON. 24

2.1. Loại hình đồ đồng . 24

2.1.1. Công cu ̣sản xuất . 24

2.1.2. Vũ khí. 31

2.1.3. Đồ sinh hoạt . 34

2.1.4. Đồ trang sức . 35

2.1.5. Nhạc cụ. 362.1.6. Hiêṇ vâṭ khác. 39

2.2. Nguyên liệu . 41

2.3. Kỹ thuật. 42

CHưƠNG 3: ĐỒ ĐỒNG KHU MỎ ĐỒNG - VÀNG SEPON TRONG

BỐI CẢNH SƠ KỲ SẮT Ở ĐÔNG NAM Á LỤC ĐỊA. 52

3.1. Mối quan hê ̣giƣ̃a sưu t ập hiện vật đồng giai đoạn sơ kỳ đồ sắt ở khu mỏ

đồng - vàng Sepon với Việt Nam. 52

3.1.1. Mối quan hệ giữa khu mỏ đồng - vàng Sepon và văn hóa Đông

Sơn. 52

3.1.2. Mối quan hệ giữa khu mỏ đồng – vàng Sepon vớ i văn hóa Sa Huỳnh 64

3.2. Mối quan hệ giữa khu mỏ đồng - vàng Sepon vớ i vùng đông bắc Thái

Lan. 69

KẾT LUẬN . 77

CHÚ THÍCH CÁC TÀI LIỆU TRÍCH DẪN. 81

PHỤ LỤC MINH HỌA

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY