Luận văn Sự tăng trưởng in vitro của cây mầm lúa oryza sativa l. trong điều kiện ngập úng

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn . i

Mục lục.ii

Danh mục các chữ viết tắt. vi

Danh mục các bảng .vii

Danh mục các ảnh . ix

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1 . TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3

1.1. Giới thiệu về cây lúa (Oryza sativa L.) . 3

1.1.1. Vị trí phân loại cây lúa . 3

1.1.2. Nguồn gốc xuất phát của cây lúa trồng. 3

1.1.3. Hình thái học cây lúa. 3

1.1.4. Sinh lý nảy mầm của hạt lúa . 7

1.1.5. Cây lúa nàng thơm chợ Đào. 8

1.2. Giá trị kinh tế của lúa gạo. 8

1.3. Tình hình sản xuất lúa gạo. 9

1.4. Tình hình nghiên cứu về cây lúa . 11

1.5. Sự tăng trưởng . 11

1.5.1. Thuật ngữ . 11

1.5.2. Động học của sự phát triển. 12

1.5.3. Ảnh hưởng của áp suất thẩm thấu lên sự tăng trưởng của tế bào. 13

1.5.4. Bộ máy dẫn truyền ở cây đơn tử diệp . 14

1.5.5. Sự tăng trưởng cây mầm lúa . 14

1.5.6. Các chất điều hòa tăng trưởng thực vật. 15

1.5.7. Sự tác động của các chất điều hoà tăng trưởng thực vật đối

với sự nảy mầm của hạt và tăng trưởng của cây mầm lúa. 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY