Luận văn Sự lãnh đạo của tỉnh ủy đối với tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

MỞ ĐẦU 1Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 71.1. Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh 71.2. Vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước ta 161.3. Đặc điểm, nội dung và phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh 241.4. Những yếu tố chi phối sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh 38Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY 422.1. Thực trạng lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với tổ chứcvà hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 422.2. Giải pháp đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hiện nay 65KẾT LUẬN 96DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 7

1.1. Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh 7

1.2. Vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước ta 16

1.3. Đặc điểm, nội dung và phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh 24

1.4. Những yếu tố chi phối sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh 38

Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY 42

2.1. Thực trạng lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với tổ chứcvà hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 42

2.2. Giải pháp đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hiện nay 65

KẾT LUẬN 96

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY