Luận văn Sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng tại Nam kỳ (1875 – 1945)

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN . 3

LỜI CAM ĐOAN . 4

MỤC LỤC . 5

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU TRONG LUẬN VĂN. 7

MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu . 1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 8

4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu . 8

5. Nguồn tài liệu nghiên cứu. 9

6. Đóng góp khoa học của luận văn. 10

7. Bố cục luận văn. 11

CHƯƠNG 1: NHU CẦU THÚC ĐẨY SỰ RA ĐỜI CÁC NGÂN

HÀNG TẠI NAM KỲ (1875 - 1945) . 13

1.1. Những vấn đề chung về Ngân hàng. 13

1.1.1. Khái niệm Ngân hàng .13

1.1.2. Một số thuật ngữ về Ngân hàng.16

1.1.3. Điều kiện thành lập Ngân hàng .18

1.2. Bối cảnh Nam kỳ cuối thế kỷ XIX. 19

1.3. Những điều kiện thúc đẩy sự ra đời các tổ chức Ngân hàng . 22

1.3.1. Về kinh tế.22

1.3.2. Về chính trị .30

1.3.3. Về an ninh - quốc phòng.34

1.3.4. Về xã hội.41

CHƯƠNG 2: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ HỐNG

NGÂN HÀNG TẠI NAM KỲ (1875 -1945) . 51

2.1. Sự thành lập Ngân hàng Đông Dương (Banque de l’Indochine). 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY