Luận văn Sử dụng tư liệu ảnh modis và mô hình dndc tính toán lượng phát thải CH4 từ hoạt động canh tác lúa nước trên đồng bằng Sông Hồng

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU .3

DANH MỤC HÌNH VẼ.4

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .5

MỞ ĐẦU.6

Tính cấp thiết.6

Mục tiêu nghiên cứu.8

Nhiệm vụ nghiên cứu .8

Phương pháp nghiên cứu.8

Phạm vi nghiên cứu.9

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.9

Cấu trúc của luận văn .9

CHƯƠNG 1 .10

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

LƯỢNG PHÁT THẢI CH4 TỪ CANH TÁC LÚA NƯỚC.10

1.1. Phát thải Methane từ canh tác lúa nước.10

1.1.1. Tổng quan về sự phát thải ở đất lúa.11

1.1.2. Cơ chế hình thành và phát thải mêtan.18

1.2. Tách chiết lúa từ ảnh MODIS.19

1.3. Các mô hình phát thải khí nhà kính.25

CHƯƠNG 2 .28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY