Luận văn Sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay xác định đồng thời thành phần các cation và anion trong nước mưa

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3

1.1. Lắng đọng khí quyển và pH của nước mưa 3

1.1.1. Lắng đọng khí quyển 3

1.1.2. Hiện tượng lắng đọng axit 4

1.2. Các nguồn gốc gây mưa axit 6

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành mưa axit 7

1.3.1. Cường độ phát thải 8

1.3.2. Thành phần hóa học trong nước mưa 9

1.3.3. Hàm lượng các chất kiềm trong đất và không khí 9

1.3.4. Điều kiện khí tượng thủy văn 10

1.4. Tác động của mưa axit lên hệ sinh thái 10

1.4.1. Tác động đến hệ sinh thái đất 10

1.4.2. Tác động đến hệ sinh thái nước 11

1.4.3. Những tác động khác 12

1.5. Ô nhiễm môi trường không khí và lắng đọng axit ở Việt Nam 13

1.6. Phương pháp phân tích thành phần các ion trong nước mưa 15

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM 17

2.1. Nội dung và mục tiêu nghiên cứu 17

2.2. Hóa chất và thiết bị 17

2.2.1. Hóa chất 17

2.2.2. Thiết bị 18

2.3. Phương pháp nghiên cứu 182.3.1. Lấy mẫu 18

2.3.2. Phương pháp phân tích thành phần các ion Cl-, NO3-,

NO2-, SO42- NH4+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+ trong nướcmưa 19

2.3.2.1. Phương pháp điện di mao quản sử dụng thiết

bị điện di mao quản 2 kênh đi kèm detector độ dẫnkhông tiếp xúc 19

2.3.2.2. Phân tích mẫu đối chứng bằng phương phápsắc ký ion 22

2.3.3. Phương pháp tính xác định hàm lượng bicacbonat,

cân bằng ion và đánh giá thành phần nước mưa 22

2.3.3.1. Hàm lượng bicacbonat 22

2.3.3.2. Chỉ số cân bằng ion

2.3.3.3. Đánh giá các thành phần nước mưa 2223

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24

3.1. Kết quả xác định thành phần nước mưa lấy tại các trạm quantrắc 24

3.2. Đánh giá thành phần các ion trong nước mưa 39

3.3. Quá trình axit hóa và trung hòa nước mưa 44

3.4. Phân tích tương quan các thành phần trong nước mưa 46

3.5. Hệ số làm giàu và đánh giá nguồn gốc các ion trong nước mưa 46

KẾT LUẬN 49

Tài liệu tham khảo 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY