Luận văn Sử dụng phương pháp biến đổi để giải hệ phương trình hai ẩn

LỜI NÓI ĐẦU.3

CHưƠNG 1. CÁC KIẾN THỨC CHUẨN BỊ.5

1.1 CÁCH GIẢI MỘT SỐ HỆ PHưƠNG TRÌNH CƠ BẢN .5

i.1 Hệ phương trình đối xứng loại I.5

i.2 Hệ phương trình đối xứng loại II .5

i.3 Hệ phương trình bậc hai tổng quát .5

1.2 GIẢI PHưƠNG TRÌNH BẬC BA TỔNG QUÁT.6

1.3 GIẢI MỘT SỐ PHưƠNG TRÌNH BẬC BỐN .7

i.1 Giải phương trình trùng phương ax bx c 4 2    0. .7

i.2 Giải phương trình có dạng x a x b x c x d          ex2 .7

i.3 Giải phương trình có dạng x a x b x c x d m          .7

i.4 Giải phương trình dạng x a x b c     4 4   .7

1.4 CÁC BIỂU THỨC LIÊN HỢP.8

1.5 HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN .8

CHưƠNG 2. MỘT SỐ PHưƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI ĐỂ SÁNG TÁC VÀ GIẢI HỆ

PHưƠNG TRÌNH .10

2. 1 GIẢI HỆ PHưƠNG TRÌNH BẰNG CÁCH BIẾN ĐỔI THÀNH HẰNG

ĐẲNG THỨC.10

Bài tập tự luyện.18

2. 2 GIẢI HỆ PHưƠNG TRÌNH BẰNG CÁCH CỘNG ĐẠI SỐ .19

Bài tập tự luyện.30

2. 3 GIẢI HỆ PHưƠNG TRÌNH BẰNG CÁCH BIẾN ĐỔI ĐưA VỀ PHưƠNG

TRÌNH BẬC HAI CÓ DENTA LÀ BÌNH PHưƠNG CỦA MỘT BIỂU THỨC .30

Bài tập tự luyện.40

2. 4 GIẢI HỆ PHưƠNG TRÌNH BẰNG CÁCH BIẾN ĐỔI TẠO NHÂN TỬ

CHUNG .40

Bài tập tự luyện.52

2.5 GIẢI HỆ PHưƠNG TRÌNH BẰNG CÁCH SỬ DỤNG LIÊN HỢP.53

Bài tập tự luyện.63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY