Luận văn Sử dụng phim thí nghiệm trong dạy học hóa học lớp 10, 11 trung học phổ thông

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU .6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .4

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.4

1.1.1. Các tài liệu về phương tiện dạy học, phương tiện trực quan.4

1.1.2. Các khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án về sử dụng PTN trong dạy

học hóa học .5

1.2. Phương tiện dạy học .7

1.2.1. Một số khái niệm .7

1.2.2. Phân loại các phương tiện dạy học.11

1.2.3. Vai trò của phương tiện dạy học .16

1.2.4. Nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học .17

1.2.5. Các yêu cầu đối với phương tiện dạy học .19

1.2.6. Một số lưu ý khi lựa chọn phương tiện dạy học.20

1.2.7. Những sai sót trong việc sử dụng phương tiện dạy học .21

1.3. Phim thí nghiệm và việc sử dụng trong dạy học hóa học.23

1.3.1.Tác dụng của phim thí nghiệm trong dạy học hóa học .23

1.3.2. Nguyên tắc lựa chọn phim thí nghiệm trong dạy học hóa học.24

1.3.3. Một số lưu ý khi sử dụng phim thí nghiệm .25

1.4. Thực trạng sử dụng PTN trong dạy học hóa học ở THPT.26

1.4.1. Mục đích điều tra.26

1.4.2. Phương pháp và đối tượng điều tra .26

1.4.3. Tiến hành điều tra.27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY