Luận văn Sử dụng phần mềm Courselab 2.4 thiết kế ebook chương “nhóm oxi – lưu huỳnh” lớp 10 nâng cao

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.5

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. 5

1.2. Những đổi mới trong giáo dục ở THPT [51]. 7

1.2.1. Một vài nét về dạy học ở THPT hiện nay .7

1.2.2. Những quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục THPT. 10

1.2.3. Những định hướng đổi mới chương trình giáo dục THPT. 11

1.3. Tự học. 14

1.3.1. Khái niệm tự học . 14

1.3.2. Các hình thức tự học. 15

1.3.3. Chu trình tự học . 15

1.4. E-book . 17

1.4.1. Khái niệm E-book . 17

1.4.2. Ưu và nhược điểm của E-book. 18

1.4.3. Các yêu cầu thiết kế E-book . 18

1.4.4. Phần mềm CourseLab 2.4 . 20

1.5. Thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy học ở tỉnh Lâm Đồng . 32

Tóm tắt chương 1. 35

Chương 2: SỬ DỤNG PHẦN MỀM COURSELAB THIẾT KẾ EBOOK

CHƯƠNG “NHÓM OXI – LƯU HUỲNH” LỚP 10 NÂNG CAO 36

2.1. Tổng quan về chương “Nhóm oxi – lưu huỳnh” . 36

2.1.1. Mục tiêu dạy học. 36

2.1.2. Cấu trúc nội dung . 37

2.1.3. Phương pháp dạy học . 372.2. Những định hướng khi thiết kế ebook . 42

2.2.1. Đối với môn học. 42

2.2.2. Đối với học sinh . 42

2.2.3. Đối với giáo viên. 43

2.2.4. Về hình thức của E-book . 43

2.3. Qui trình thiết kế E-book . 44

2.4. Giới thiệu tổng quan về E-book . 45

2.4.1. Cấu trúc E-book . 45

2.4.2. Những điểm mới của E-book . 46

2.5. Nội dung E-book. 47

2.5.1. “Trang chủ”. 47

2.5.2. “Trang Hướng dẫn” . 47

2.5.4. Trang “Bài tập” . 53

2.5.5. Trang “Phương pháp giải” . 58

2.5.6. Trang “Đề kiểm tra” . 59

2.5.7. Trang “Thư giãn” . 62

2.6. Một số giáo án thực nghiệm . 63

2.6.1. Giáo án bài “Khái quát nhóm Oxi” . 63

2.6.2. Giáo án bài “Lưu huỳnh”. 70

2.6.3. Giáo án bài “Hiđro sunfua” . 77

Tóm tắt chương 2 .84

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .86

3.1. Mục đích thực nghiệm. 86

3.2. Đối tượng thực nghiệm. 86

3.3. Tiến hành thực nghiệm . 87

3.4. Kết quả thực nghiệm . 89

3.4.1. Nhận xét của GV về E-book . 89

3.4.2. Nhận xét của HS về E-book. 92

3.4.3. Kết quả bài kiểm tra của học sinh . 94

Tóm tắt chương 3. 105

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY