Luận văn Sử dụng nhà đất tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội

Mục lục Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền sử dụng nhà đất công sở hiện nay.  1.1. Khái niệm nhà đất công sở: 8 1.2. Quyền sử dụng nhà đất công sở. 11 1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng 15 nhà đất tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trịcủa Thành phố Hà Nội.  Chương II: Thực trạng sử dụng nhà đất công sở tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội. 2.1. Đặc điểm nhà đất công sở tại các cơ quan thuộc 28 hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội.  2.2. Thực trạng sử dụng nhà đất tại khối các cơ quan 34 Đảng, Nhà nước và Đoàn thể của Thành phố Hà Nội.  2.3. Thực trạng sử dụng nhà đất tại các đơn vị sự 45 nghiệp có thu của Thành phố Hà Nội: Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhà đất tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội 3.1. Một số quan điểm chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhà đất tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội: 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử 54 dụng nhà đất tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội. Kết luận Tài liệu tham khảo

Mục lục

Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền sử dụng nhà đất công sở hiện nay.

1.1. Khái niệm nhà đất công sở: 8

1.2. Quyền sử dụng nhà đất công sở. 11

1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng 15

nhà đất tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị

của Thành phố Hà Nội.

Chương II: Thực trạng sử dụng nhà đất công sở tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội.

2.1. Đặc điểm nhà đất công sở tại các cơ quan thuộc 28

hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội.

2.2. Thực trạng sử dụng nhà đất tại khối các cơ quan 34

Đảng, Nhà nước và Đoàn thể của Thành phố Hà Nội.

2.3. Thực trạng sử dụng nhà đất tại các đơn vị sự 45

nghiệp có thu của Thành phố Hà Nội:

Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhà đất tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị

của Thành phố Hà Nội

3.1. Một số quan điểm chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử

dụng nhà đất tại các cơ quan thuộc hệ thống

chính trị của Thành phố Hà Nội:

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử 54

dụng nhà đất tại các cơ quan thuộc hệ thống

chính trị của Thành phố Hà Nội.

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY