Luận văn Sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Định nghĩa các thuật ngữ .6

2. Giới thiệu .7

3. Mục đích nghiên cứu .14

4. Câu hỏi nghiên cứu .15

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.15

6. Ý nghĩa của nghiên cứu.15

7. Bố cục của luận án .16

8. Kết luận phần mở đầu.18

CHƯƠNG 1: GIAO TIẾP TOÁN HỌC TRONG LỚP HỌC . 19

1.1. Xuất xứ của giao tiếp toán học .19

1.2. Giao tiếp trong lớp học toán .19

1.3. Các nghiên cứu khác về giao tiếp toán học.20

1.4. Vai trò của giao tiếp toán học trong lớp học .23

1.5. Các thang mức đánh giá năng lực giao tiếp toán học.23

1.5.1. Sáu mức độ thành thạo trong toán học.23

1.5.2. Các phương thức cơ bản của giao tiếp toán học .25

1.5.3. Tiêu chuẩn về giao tiếp toán học.37

1.5.4. Các mức độ thể hiện giao tiếp toán học .40

1.6. Kết luận chương 1.44

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU BÀI HỌC VÀ BÀI TOÁN KẾT THÚC MỞ . 45

2.1. Nghiên cứu bài học .45

2.1.1. Xuất xứ của nghiên cứu bài học.45

2.1.2. Các nghiên cứu khác về nghiên cứu bài học.46

2.1.3. Quy trình nghiên cứu bài học.47

2.1.4. Các yếu tố thực hiện thành công nghiên cứu bài học.51

2.1.5. Ví dụ minh họa về nghiên cứu bài học.52

2.2. Bài toán kết thúc mở.56

2.2.1. Xuất xứ của bài toán kết thúc mở.57

2.2.2. Một số vai trò của bài toán kết thúc mở.573

2.2.3. Ví dụ về tình huống dạy học có sử dụng bài toán kết thúc mở.58

2.3. Kết luận chương 2.66

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU. 67

3.1. Thiết kế quy trình nghiên cứu .67

3.2. Đối tượng nghiên cứu .68

3.3. Phạm vi nghiên cứu .68

3.4. Phương pháp thu thập dữ liệu.69

3.5. Phương pháp phân tích dữ liệu .69

3.6. Công cụ nghiên cứu theo quy trình của nghiên cứu bài học .69

3.7. Các nội dung toán học nghiên cứu .71

3.7.1. Mục tiêu và yêu cầu dạy học môn Toán ở trường Trung học cơ sở .72

3.7.2. Chủ đề nghiên cứu.73

3.7.3. Khái quát về các bài học nghiên cứu.75

3.8. Kết luận chương 3.81

CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC QUA CÁC

BÀI HỌC NGHIÊN CỨU. 82

4.1. Bài học nghiên cứu 1. Diện tích hình thang.82

4.2. Bài học nghiên cứu 2. Luyện tập 1. Diện tích đa giác .96

4.3. Bài học nghiên cứu 3. Luyện tập 2. Diện tích đa giác .100

4.4. Bài học nghiên cứu 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (dạng toán

chuyển động) .107

4.5. Kết luận chương 4.117

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ CHO CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 118

5.1. Kết quả cho câu hỏi nghiên cứu thứ nhất.118

5.2. Kết quả cho câu hỏi nghiên cứu thứ hai .124

5.2.1. Khả năng giao tiếp toán học của học sinh trong lớp học .124

5.2.2. Khảo sát môi trường học tập .125

5.2.3. Cách tổ chức lớp học để đẩy mạnh hoạt động giao tiếp .127

5.3. Kết quả cho câu hỏi nghiên cứu thứ ba .133

5.3.1. Vai trò của nghiên cứu bài học.133

5.3.2. Cách thiết kế bài học .134

5.3.3. Nội dung bài học trong chương trình toán 8 thúc đẩy HS giao tiếp toán học.137

5.4. Kết quả cho câu hỏi nghiên cứu thứ tư.144

5.4.1. Đánh giá các phương thức cơ bản của giao tiếp toán học của học sinh.144

5.4.2. Đánh giá các mức độ giao tiếp toán học của học sinh .1504

5.5. Kết luận chương 5.153

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ VẬN DỤNG . 155

6.1. Kết luận.155

6.1.1. Kết luận cho câu hỏi nghiên cứu thứ nhất.155

6.1.2. Kết luận cho câu hỏi nghiên cứu thứ hai.156

6.1.3. Kết luận cho câu hỏi nghiên cứu thứ ba.157

6.1.4. Kết luận cho câu hỏi nghiên cứu thứ tư .159

6.1.5. Kết luận về các bài học nghiên cứu.160

6.2. Vận dụng.161

6.3. Đề xuất .168

6.4. Kết luận chương 6.169

KẾT LUẬN CỦA LUẬN ÁN . 170

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ . 172

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN VÀ THAM KHẢO. 174

PHỤ LỤC . 179

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY