Luận văn Sử dụng đất nông nghiệp để phát triển nông sản hàng hóa ở tỉnh Bạc Liêu

MỤC LỤC  TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ LÝ LUẬN ĐẤT NÔNG NGHIỆP 61.1. Đất nông nghiệp và vai trò của nó đối với phát triển nông sản hàng hóa. 61.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng và những yêu cầu đặt ra đối với đất nông nghiệp trong việc phát triển nông sản hàng hóa 24Chương 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG SẢN HÀNG HÓA Ở TỈNH BẠC LIÊU 422.1. Thực trạng đất nông nghiệp và các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến việc sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu 422.2. Việc sử dụng đất nông nghiệp để phát triển nông sản hàng hóa ở tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001 - 2005) theo phê duyệt của Chính phủ 56Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG SẢN HÀNG HÓA Ở TỈNH BẠC LIÊU 763.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp để phát triển nông sản hàng hóa 763.2. Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhằm phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 87KẾT LUẬN 113DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ LÝ LUẬN ĐẤT NÔNG NGHIỆP 6

1.1. Đất nông nghiệp và vai trò của nó đối với phát triển nông sản hàng hóa. 6

1.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng và những yêu cầu đặt ra đối với đất nông nghiệp trong việc phát triển nông sản hàng hóa 24

Chương 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG SẢN HÀNG HÓA Ở TỈNH BẠC LIÊU 42

2.1. Thực trạng đất nông nghiệp và các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến việc sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu 42

2.2. Việc sử dụng đất nông nghiệp để phát triển nông sản hàng hóa ở tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001 - 2005) theo phê duyệt của Chính phủ 56

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG SẢN HÀNG HÓA Ở TỈNH BẠC LIÊU 76

3.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp để phát triển nông sản hàng hóa 76

3.2. Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhằm phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 87

KẾT LUẬN 113

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY