Luận văn Sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

MỤC LỤCTrangTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục các ký hiệu, chữ viết tắtMở đầuCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VÀNG, KINH DOANH VÀNG VÀ TÍN DỤNG VÀNG1.1 Tổng quan về vàng.101.1.1 Chức năng của vàng.101.1.2 Đơn vị đo lường và cách qui đổi giá vàng thế giới và vàng trong nước .111.1.3 Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá vàng.121.2 Kinh doanh vàng.181.2.1 Khái niệm.181.2.2 Phân loại kinh doanh vàng.181.2.3 Các văn bản pháp lý liên quan đến kinh doanh vàng.201.3 Tín dụng vàng. .221.3.1 Các khái niệm cơ bản.221.3.2 Các nguyên tắc tín dụng.241.3.3 Lãi suất tín dụng.241.3.4 Rủi ro.251.3.5 Bảo đảm tín dụng.26Kết luận chương 1.27Trang - 4-CHƯƠNG II: SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÍN DỤNGTÀI TRỢ ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀNG TẠI EXIMBANK2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.282.2 Giới thiệu nghiệp vụ sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng.322.2.1 Đối tượng và điều kiện.322.2.2 Đặc tính sản phẩm.332.2.3Phương pháp thực hiện.332.2.4 Xử lý tài sản .432.3 Thực trạng việc sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng.452.3.1 Đối tượng vay.462.3.2 Doanh số trung bình tháng.462.3.3 Đánh giá hiệu quả.492.3.3.1 Rủi ro.492.3.3.2 Ưu điểm sovới các hình thức đầu tư khác .502.3.3.3 Những hạn chế và nguyên nhân.532.3.3.3.1 STK ngoại tệ chỉ chiếm 1 tỷ lệ rất thấp.532.3.3.3.2 Doanh số cho vay không ổn định.542.3.3.3.3 Do biến động của thị trường.542.3.3.3.4 Quy định của NHNN.552.3.3.3.5 Công tác marketing hạn chế.552.3.3.3.6 Phần mềm chương trình.562.3.3.3.7 Vấn đề nhân sự.57Kết luận chương 2.58Trang - 5-CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀNG TẠI EXIMBANK3.1 Nhóm giải pháp dành cho nhà đầu tư.593.2 Nhóm giải pháp vi mô dành cho ngân hàng.613.2.1 Cạnh tranh tỷ giá ngoại tệ.613.2.2 Nâng cấp công nghệ.613.2.3 Xây dựng Web - hình thức phục vụ khách hàng hiệu quả.623.2.4 Tăng cường marketing và quảng cáo.653.2.5 Nâng cao thái độ phục vụ khách hàng.663.2.6 Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng.683.2.7 Công tác tuyển dụng và đào tạo.703.3 Nhóm giải pháp vĩ mô dành cho các cơ quan quản lý.723.3.1 Nên cho nhập khẩu vàng để thị trường vàng liên thông.723.3.2 Giảm thuế nhập khẩu vàng.733.3.3 Hạn chế nhập vàng bằng giấy phép .763.3.4 Chính sách xuất khẩu vàng phù hợp.763.3.5 Chính sách tỷ giá.783.3.6 Tạo hành lang pháp lý quản lý sàn vàng.853.3.7 Liên kết thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia.883.3.8 Mở rộng đối tượng kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài.91Kết luận chương 3.95Kết luận.96Tài liệu tham khảo.97Phụ lục.99

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

Mở đầu

CHƯƠNG 1:

TỔNG QUAN VỀ VÀNG, KINH DOANH VÀNG VÀ TÍN DỤNG VÀNG

1.1 Tổng quan về vàng.10

1.1.1 Chức năng của vàng.10

1.1.2 Đơn vị đo lường và cách qui đổi giá vàng thế giới và vàng trong nước .11

1.1.3 Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá vàng.12

1.2 Kinh doanh vàng.18

1.2.1 Khái niệm.18

1.2.2 Phân loại kinh doanh vàng.18

1.2.3 Các văn bản pháp lý liên quan đến kinh doanh vàng.20

1.3 Tín dụng vàng. .22

1.3.1 Các khái niệm cơ bản.22

1.3.2 Các nguyên tắc tín dụng.24

1.3.3 Lãi suất tín dụng.24

1.3.4 Rủi ro.25

1.3.5 Bảo đảm tín dụng.26

Kết luận chương 1.27

Trang - 4-CHƯƠNG II: SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÍN DỤNG

TÀI TRỢ ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀNG TẠI EXIMBANK

2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.28

2.2 Giới thiệu nghiệp vụ sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng

.32

2.2.1 Đối tượng và điều kiện.32

2.2.2 Đặc tính sản phẩm.33

2.2.3Phương pháp thực hiện.33

2.2.4 Xử lý tài sản .43

2.3 Thực trạng việc sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng.45

2.3.1 Đối tượng vay.46

2.3.2 Doanh số trung bình tháng.46

2.3.3 Đánh giá hiệu quả.49

2.3.3.1 Rủi ro.49

2.3.3.2 Ưu điểm sovới các hình thức đầu tư khác .50

2.3.3.3 Những hạn chế và nguyên nhân.53

2.3.3.3.1 STK ngoại tệ chỉ chiếm 1 tỷ lệ rất thấp.53

2.3.3.3.2 Doanh số cho vay không ổn định.54

2.3.3.3.3 Do biến động của thị trường.54

2.3.3.3.4 Quy định của NHNN.55

2.3.3.3.5 Công tác marketing hạn chế.55

2.3.3.3.6 Phần mềm chương trình.56

2.3.3.3.7 Vấn đề nhân sự.57

Kết luận chương 2.58

Trang - 5-CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

TÀI TRỢ ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀNG TẠI EXIMBANK

3.1 Nhóm giải pháp dành cho nhà đầu tư.59

3.2 Nhóm giải pháp vi mô dành cho ngân hàng.61

3.2.1 Cạnh tranh tỷ giá ngoại tệ.61

3.2.2 Nâng cấp công nghệ.61

3.2.3 Xây dựng Web - hình thức phục vụ khách hàng hiệu quả.62

3.2.4 Tăng cường marketing và quảng cáo.65

3.2.5 Nâng cao thái độ phục vụ khách hàng.66

3.2.6 Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng.68

3.2.7 Công tác tuyển dụng và đào tạo.70

3.3 Nhóm giải pháp vĩ mô dành cho các cơ quan quản lý.72

3.3.1 Nên cho nhập khẩu vàng để thị trường vàng liên thông.72

3.3.2 Giảm thuế nhập khẩu vàng.73

3.3.3 Hạn chế nhập vàng bằng giấy phép .76

3.3.4 Chính sách xuất khẩu vàng phù hợp.76

3.3.5 Chính sách tỷ giá.78

3.3.6 Tạo hành lang pháp lý quản lý sàn vàng.85

3.3.7 Liên kết thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia.88

3.3.8 Mở rộng đối tượng kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài.91

Kết luận chương 3.95

Kết luận.96

Tài liệu tham khảo.97

Phụ lục.99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY