Luận văn Sử dụng bản đồ tư duy trong sáng tạo tác phẩm truyền hình

MỞ ĐẦU4

Chương 1: PHưƠNG PHÁP BẢN ĐỒ Tư DUY VÀ ỨNG DỤNG TRONG

TÁC NGHIỆP BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH . 16

1.1. Khái quát chung về phương pháp bản đồ tư duy . 16

1.2 Yếu tố sáng tạo trong quy trình sáng tạo tác phẩm truyền hình .

1.3. Khả năng ứng dụng phương pháp bản đồ tư duy trong quy trình sáng

tạo tác phẩm báo chí truyền hình .

Chương 2. THỰC NGHIỆM PHưƠNG PHÁP BẢN ĐỒ Tư DUY TRONG

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÁC PHẨM TRUYỀN HÌNH .

2.1 Giới thiệu mô hình thực nghiệm .

2.2 Mô hình thực nghiệm phương pháp xây dựng bản đồ tư duy trong sáng

tạo tác phẩm truyền hình.

2.3. Phân tích kết quả đạt được của quá trình thực nghiệm.

Chương 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÁC NGHIỆP BÁO CHÍ TRUYỀN

HÌNH BẰNG PHưƠNG PHÁP BẢN ĐỒ Tư DUY .

3.1 Những kinh nghiệm từ việc áp dụng phương pháp bản đồ tư duy trong

sáng tạo tác phẩm truyền hình .

3.2 Những đề xuất nhằm nâng cao năng lực sáng tạo trong quy trình sản

xuất tác phẩm truyền hình liên hệ từ phương pháp bản đồ tư duy

.

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 20

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY