Luận văn Sự đổi mới cách nhìn về con người trong tiểu thuyết Người cùng quê của Phan Tứ

MỤC LỤC

DẪN NHẬP.1

1. Lý do, mục đích nghiên cứu của đề tài .1

2. Lịch sử vấn đề .3

3. Giới hạn, phạm vi đề tài.7

4. Phương pháp nghiên cứu.8

5. Đóng góp mới của luận văn .9

6.Cấu trúc của luận văn.9

Chương 1 NHÀ VĂN PHAN TỨ VÀ HOÀN CẢNH SÁNG TÁC TIỂU

THUYẾT NGƯỜI CÙNG QUÊ.11

1.1. Cuộc đời nhà văn Phan Tứ.11

1.2. Sự nghiệp văn chương.16

1.2.1. Quá trình sáng tác.16

1.2.2. Các tác phẩm đã xuất bản: .23

1.2.3. Những trăn trở của Phan Tứ về vấn đề con người trong sáng tác văn học.24

1.3. Hoàn cảnh sáng tác tiểu thuyết Người cùng quê.32

1.3.1. Bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam sau 1975.32

1.3.2. Sự vận động đổi mới văn học sau 1975 qua một số tác phẩm tiêu biểu

(trong phạm vi tiểu thuyết).34

Chương 2 SỰ ĐỔI MỚI CÁCH NHÌN VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU

THUYẾT NGƯỜI CÙNG QUÊ TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG .41

2.1. Con người cá nhân .41

2.2. Con người trong mối quan hệ đan xen, phức tạp.53

2.3. Con người khát khao tận hưởng tình yêu và hạnh phúc .57Chương 3 SỰ ĐỔI MỚI CÁCH NHÌN VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU

THUYẾT NGƯỜI CÙNG QUÊ TỪ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT.67

3.1.Sự dịch chuyển không – thời gian gắn với hành trình đời tư nhân vật.67

3.1.1. Nhà văn đặt nhân vật trong nhiều loại không gian khác nhau, theo sự vận

động của nhân vật.67

3.1.2. Thời gian không theo logic tuyến tính, có thể đảo chiều một cách tự do.77

3.2. Kết cấu đa tuyến.84

3.2.1.Tuyến nhân vật và tuyến sự kiện đan chéo vào nhau.84

3.2.2. Sự kiện lịch sử, xã hội chi phối đời sống, số phận nhân vật.90

3.3. Cá thể hóa ngôn ngữ nhân vật.95

3.3.1. Ngôn ngữ đối thoại.95

3.3.2. Ngôn ngữ độc thoại.102

KẾT LUẬN .107

TÀI LIỆU THAM KHẢO .111

MỤC LỤC.122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY