Luận văn Sự chuyển biến trong văn học nửa cuối thế kỉ XIX qua ba tác giả Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến và Tú Xương

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

DẪN NHẬP.1

1. Lí do chọn đề tài .1

2. Lịch sử vấn đề .2

3. Mục đích yêu cầu.8

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .9

5. Phương pháp nghiên cứu.9

6. Cấu trúc luận văn.10

Chương 1 : SỰ KẾ THỪA TRUYỀN THỐNG CỦA VĂN HỌC NỬA CUỐI

THẾ KỈ XIX .11

1.1. Kế thừa lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc.11

1.2. Kế thừa giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của văn học thời kì trước .14

1.3. Kế thừa văn chương truyền tải đạo lý.20

1.4. Kế thừa các đặc điểm loại hình của VHTĐ.22

1.4.1. Kế thừa các thể loại truyện thơ, văn tế từ các giai đoạn văn học trước

.22

1.4.2. Kế thừa tính chất song ngữ của văn học .26

1.4.3. Kế thừa tính chất ước lệ, tượng trưng, điển tích, điển cố .30

Chương 2 : NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ QUAN NIỆM SÁNG TÁC VÀ

NỘI DUNG .35

2.1. Chuyển biến về quan niệm sáng tác .35

2.2. Chuyển biến về nội dung .36

2.2.1. Đề tài thiên về cái cụ thể, cái nhỏ bé, gần gũi .37

2.2.2. Con người được thể hiện đa dạng, mới mẻ.48

2.2.3. Những vấn đề thời sự được quan tâm sâu sắc.77

2.2.4. Tính trào phúng trở thành một khuynh hướng nổi bật.86

Chương 3: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ NGHỆ THUẬT .96

3.1. Chuyển biến về ngôn ngữ .96

3.2. Chuyển biến về thể loại .108

3.3. Chuyển biến về giọng điệu .117

KẾT LUẬN .129

TÀI LIỆU THAM KHẢO .134

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY