Luận văn Sự biến động dân cư trong quá trình ĐTH ở tỉnh Bình Dương

Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao sản phẩm tạo ra nhiều giá trị gia tăng

trên một đơn vị nguyên liệu, nhằm nâng cao hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ, có nhu cầu thị

trường lớn; có tác động đến phát triển các ngành khác; hiệu quả KT - XH cao, giải quyết nhiều

việc làm cho người lao động và nâng cao mức sống dân cư; bảo vệ môi trường

 Dịch vụ

Các ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những thập niên tới nhằm khai thác

những lợi thế của Bình Dương như dịch vụ nhà ở, đào tạo nghề, du lịch sinh thái, du lịch cuối

tuần, dịch vụ tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin Tập trung đầu tư tăng giá trị của dịch

vụ thương mại vận tải, ngân hàng, nhà ở công nhân, nhà ở cho các đối tượng khác nhau, kể cả

nhà ở phục vụ ở các trung tâm đô thị lớn ở TP. Hồ Chí Minh.

Phát triển các ngành dịch vụ phải gắn liền với sự phát triển các ngành kinh tế của tỉnh,

một số ngành dịch vụ phải đi trước như thương mại, vận tải, ngân hàng; hình thành các ngành

dịch vụ mũi nhọn như dịch vụ nhà ở, nhà ở - nhà nghỉ sinh thái; đào tạo công nhân phục vụ phát

triển công nghiệp

Phát triển thương mại theo hướng đảm bảo cung ứng vật tư, nguyên liệu cho sản xuất,

hàng tiêu dùng cho đời sống, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của sản xuất nông – công nghiệp, đồng

thời, xây dựng thị trường mở cửa hội nhập với thị trường. Chuyển dịch cơ cấu thị trường theo

hướng giảm giá trị xuất khẩu vào thị trường châu Á – Thái Bình Dương, tăng thị trường EU,

Bắc Mỹ; quan tâm phục hồi thị trường Đông Âu và Nga. Bên cạnh đó vẫn coi trọng thị trường

trong nước, đây là thị trường ổn định nhất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY