Luận văn So sánh việc dạy học khái niệm hàm số bậc hai ở trường trung học phổ thông Việt Nam và Úc

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI KHÁI NIỆM HÀM SỐBẬC HAI.6

1.1. Khái niệm Hàm số bậc hai trong giáo trình Úc.7

1.1.1. Mục tiêu dạy học trong SGT Úc.7

1.1.2. Đồ thị và phép biến đổi đồ thị trong SGT .8

1.1.3. Khái niệm HSBH trong SGT Úc .12

Kết luận.26

1.2. Khái niệm Hàm số bậc hai ở Việt Nam.27

1.2.1. Phân tích chương trình Toán Việt Nam hiện hành.27

1.2.2. SGK Toán 9 tập 2 .30

1.2.3. Phân tích SGK Toán 10 CB.35

1.2.4. Phân tích SGK Toán 10 NC.45

Kết luận.52

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM .55

2.1. Mục đích thực nghiệm.55

2.2. Đối tượng và hình thức thực nghiệm.55

2.3. Nội dung thực nghiệm.56

2.3.1. Bài toán 1.562.3.2. Bài toán 2.60

2.3.3. Bài toán 3.62

2.4. Phân tích hậu nghiệm .72

2.4.1. Phân tích hậu nghiệm bài toán 1.72

2.4.2. Phân tích hậu nghiệm bài toán 2.74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY