Luận văn So sánh câu đố và hát đố dân gian người Việt

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

MỞ ĐẦU. 4

1. Lí do chọn đề tài.4

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .8

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .9

5. Phương pháp nghiên cứu .9

6. Đóng góp của luận văn .10

7. Cấu trúc của luận văn .10

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂU ĐỐ VÀ HÁT ĐỐ DÂN

GIAN NGƯỜI VIỆT . 12

1.1. Giới thiệu chung về câu đố dân gian người Việt.12

1.1.1. Khái niệm câu đố.12

1.1.2. Diễn xướng của câu đố dân gian người Việt.13

1.1.3. Xác định câu đố và câu đố dân gian người Việt.16

1.1.4. Tình hình tư liệu câu đố dân gian người Việt.17

1.2. Giới thiệu chung về hát đố dân gian người Việt .18

1.2.1. Khái niệm hát đố .18

1.2.2. Diễn xướng của hát đố dân gian người Việt.20

1.2.3. Xác định hát đố dân gian người Việt.23

1.2.4. Tình hình tư liệu hát đố dân gian người Việt .25

1.3. Đôi nét về mối quan hệ giữa các thể loại trong văn học dân gian .26

1.3.1. Cơ sở của mối quan hệ .26

1.3.2. Biểu hiện của các mối quan hệ.27

1.3.3. Vai trò, giá trị của các mối quan hệ .28

CHƯƠNG 2: SO SÁNH CÂU ĐỐ VÀ HÁT ĐỐ DÂN GIAN NGƯỜI VIỆT

TRÊN BÌNH DIỆN NỘI DUNG . 31

2.1. Mục đích và chức năng đố .31

2.1.1. Mục đích đố.31

2.1.2. Chức năng đố.33

2.2. Thế giới vật đố và thế giới liên tưởng từ vật đố .37

2.2.1. Thế giới vật đố.373

2.2.2. Thế giới liên tưởng từ vật đố.44

2.2.3. Sự tương ứng về đối tượng trong lời xướng và lời giải .48

CHƯƠNG 3: SO SÁNH CÂU ĐỐ VÀ HÁT ĐỐ DÂN GIAN NGƯỜI VIỆT

TRÊN BÌNH DIỆN NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ. 54

3.1. So sánh câu đố và hát đố dân gian người Việt dưới góc nhìn ngữ dụng .54

3.1.1. Khái quát về lý thuyết ngữ dụng .54

3.1.2. Ngữ dụng trong vấn đề so sánh câu đố và hát đố dân gian người Việt.57

3.2. So sánh câu đố và hát đố dân gian người Việt dưới góc nhìn tu từ.86

3.2.1. Khái quát về lý thuyết của tu từ học.86

3.2.2. Tu từ trong vấn đề so sánh câu đố và hát đố dân gian người Việt .88

3.3. Một số câu đố và hát đố có nội dung và hình thức giống nhau .95

3.3.1. Những văn bản thuộc hai thể loại giống nhau hoàn toàn.96

3.3.2. Những văn bản thuộc hai thể loại giống nhau ở lời đố .97

KẾT LUẬN . 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 105

PHỤ LỤC . 114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY