Luận văn Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 12 trong dạy học văn nghị luận xã hội

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .1

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .2

MỞ ĐẦU.5

1. Lí do chọn đề tài.5

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .6

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.15

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .15

5. Phương pháp nghiên cứu.16

6. Cấu trúc luận văn .16

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .17

1.1. Cơ sở lí luận .17

1.1.1. Kỹ năng sống và một số kỹ năng sống trong giáo dục .17

1.1.2. Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống.20

1.1.3. Một số kĩ năng sống hình thành cho HS lớp 12 trong dạy học Làm

văn NLXH.22

1.1.4. Khái quát về văn nghị luận xã hội.28

1.2. Cơ sở thực tiễn .32

1.2.1. Thực trạng của việc dạy và học nghị luận xã hội ở lớp 12 THPT .32

1.2.2. Đặc điểm tâm lý của học sinh lớp 12.35

1.2.3. Thực trạng vận dụng kỹ năng sống của HS lớp 12 trong cuộc sốnghàng ngày. .37

1.2.4. Mục đích của việc dạy Làm văn nghị luận xã hội choHS . .39

Tiểu kết chương 1.40

CHưƠNG 2: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 12

TRONG DẠY HỌC LÀM VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

2.1. Các nguyên tắc định hướng việc hình thành và rèn luyện kỹ năng sống

cho HS lớp 12 THPT trong dạy học làm văn nghị luận xã hội.

2.1.1. Dạy học bám sát nội dung.4

2.1.2. Đảm bảo tính giáo dục .

2.1.3. Đảm bảo nguyên tắc về lượng.

2.1.4. Đảm bảo tính thường xuyên, liên tục.

2.2. Kỹ năng sống cho HS lớp 12 trong dạy học làm văn NLXHError! Bookmark not defined

2.2.1. Kĩ năng tự nhận thức.

2.2.2. Kỹ năng giải quyết vấn đề.

2.2.3. Kỹ năng tư duy phê phán .

2.2.4. Kỹ năng ra quyết định.

2.3. Đề xuất quy trình dạy học bài lý thuyết nghị luận xã hội có kết hợp rèn

luyện kỹ năng sống.

2.3.1. Quy trình dạy học bài “Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí” có kết

hợp rèn luyện KNS.

2.3.2 Quy trình dạy học bài “Nghị luận về một hiện tượng đời sống” có kết

hợp rèn luyện kỹ năng sống. .

Tiểu kết chương 2.

CHưƠNG 3: THỰC NGHIỆM Sư PHẠM .

3.1. Mục đích thực nghiệm .

3.2. Phạm vi thực nghiệm sư phạm.

3.3. Phương pháp thực nghiệm .

3.4. Tổ chức thực nghiệm.

3.5. Các biện pháp và phương pháp đánh giá thực nghiệm

3.6. Giáo án thực nghiệm .

3.7. Đánh giá kết quả thực nghiệm .

3.7.1. Đánh giá giờ dạy học thực nghiệm .

3.7.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm đối chứng .

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .

TÀI LIỆU THAM KHẢO.41

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY