Luận văn Quy hoạch Toàn Phương

Mục Lục

Lời Nói Đầu.1

Một Số Kí Hiệu .3

Chương 1: MỞ ĐẦU.4

1.1. Một số kiến thức bổ sung.4

1.1.1. Tập lồi .4

1.1.2. Hàm lồi.7

1.1.3. Ma trận nửa xác định dương, nửa xác định âm.9

1.2. Một số kết quả cơ bản trong lý thuyết tối ưu .9

1.2.1. Định nghĩa.9

1.2.2. Tính chất.10

1.3. Định nghĩa bài toán quy hoạch toàn phương .11

1.3.1. Định nghĩa hàm toàn phương.11

1.3.2. Định nghĩa bài toán quy hoạch toàn phương .11

1.3.3. Các dạng quy hoạch toàn phương.13

Chương 2: TÍNH CHẤT CỦA BÀI TOÁN QUY HOẠCH TOÀN PHƯƠNG14

2.1. Điều kiện tồn tại nghiệm.14

2.1.1. Định lý Frank-Wolfe.14

2.1.2. Định lý Eaves .20

2.2. Tính chất tập nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương .28

2.2.1. Tính bị chặn của tập nghiệm .28

2.2.2. Tính đóng của tập nghiệm.31

2.2.3. Tính hữu hạn của tập nghiệm.32

2.2.4. Tính lồi đa diện của tập nghiệm.33

2.2.5. Tính chất của tập Sol P ( ) int ∩ ∆ .34

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TOÀNPHƯƠNG .35

3.1. Điều kiện Kuhn-Tucker .35

3.2. Thuật toán giải quy hoạch toàn phương lồi .373.2.1. Thuật toán Wolfe.38

3.2.2. Ví dụ minh họa.45

Kết Luận.52

Tài Liệu Tham Khảo.53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY