Luận văn Quảng cáo cho công ty Thuỷ tinh Hà Nội

MỤC LỤC Phần 1: Mở đầu1. Lý do chọn đề tài2. Tình hình nghiên cứu sáng tạo liên quan đến đề tài3. Nhiệm vụ và mục đích sáng tác 3.1 Nhiệm vụ của đề tài 3.2 Mục đích của đề tài4. Phương pháp nghiên cứu và phương tiện sáng tác 4.1 Phương pháp nghiên cứu 4.2 Phương tiện sáng tác5. Ý nghĩa lý luận thực tiễnPhần 2: Nội dungChương I: Tìm hiểu chung về nghệ thuật đồ hoạ1. Sơ lược về ngành mỹ thuật công nghiệp2. Vài nét về ngành đồ hoạ thế giới3. Đồ hoạ Việt Nam sự ra đời và phát triển4. Một số phương tiện thể hiện chủ yếu của thiết kế đồ hoạ 4.1 Biểu trưng 4.2 Áp phích 4.2.1 Chữ trong áp phích 4.2.2 Màu trong áp phích 4.2.3 Hình ảnh 4.2.4 Bố cục 4.3 Phối cảnh độc đáo 4.4 Sự lặp lại 4.5 Tỷ lệ trong đồ hoạ quảng cáo5. Những cơ sở và phương pháp luận 5.1 Cách biểu đạt đối tượng trực tiếp của đồ hoạ 5.2 Sử dụng phương pháp ẩn dụ để tạo ra ấn tượng trong thiết kế đồ hoạChương II: Giải quyết vấn đề1. Sơ lược về ngành thuỷ tinh Việt Nam2. Một số nét cơ bản về thuỷ tinh Hà Nội3. Quảng cáo đem lại lợi ích cho Công ty Thuỷ tinh Hà Nội4. Quy mô đồ án5. Mục tiêu đặc trưng của đồ án6. Phương pháp nghiên cứu phác thảo và sáng tạo 6.1 Những ý tưởng ban đầu 6.2 Phương án giải quyết 6.2.1 Biểu trưng 6.2.2 Áp phích 1 6.2.4 Áp phích 2 6.2.4 Phụ kiện A.Tờ gấp B.Túi xách C.Phong bìChương III: Kết quả nghiên cứu và sáng tạoI. Những kết quả đã đạt được về mặt lý thuyết 1. Nhận thức thẩm mỹ 2. Nắm vững được phương pháp sáng tác 3. Nắm vững quy trình xây dựng đề cương và thiết kế đồ ánII. Những kết quả sáng tạo cái mới Phần 3: Kết luận chung

MỤC LỤC

Phần 1: Mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

2. Tình hình nghiên cứu sáng tạo liên quan đến đề tài

3. Nhiệm vụ và mục đích sáng tác

3.1 Nhiệm vụ của đề tài

3.2 Mục đích của đề tài

4. Phương pháp nghiên cứu và phương tiện sáng tác

4.1 Phương pháp nghiên cứu

4.2 Phương tiện sáng tác

5. Ý nghĩa lý luận thực tiễn

Phần 2: Nội dung

Chương I: Tìm hiểu chung về nghệ thuật đồ hoạ

1. Sơ lược về ngành mỹ thuật công nghiệp

2. Vài nét về ngành đồ hoạ thế giới

3. Đồ hoạ Việt Nam sự ra đời và phát triển

4. Một số phương tiện thể hiện chủ yếu của thiết kế đồ hoạ

4.1 Biểu trưng

4.2 Áp phích

4.2.1 Chữ trong áp phích

4.2.2 Màu trong áp phích

4.2.3 Hình ảnh

4.2.4 Bố cục

4.3 Phối cảnh độc đáo

4.4 Sự lặp lại

4.5 Tỷ lệ trong đồ hoạ quảng cáo

5. Những cơ sở và phương pháp luận

5.1 Cách biểu đạt đối tượng trực tiếp của đồ hoạ

5.2 Sử dụng phương pháp ẩn dụ để tạo ra ấn tượng trong thiết kế đồ hoạ

Chương II: Giải quyết vấn đề

1. Sơ lược về ngành thuỷ tinh Việt Nam

2. Một số nét cơ bản về thuỷ tinh Hà Nội

3. Quảng cáo đem lại lợi ích cho Công ty Thuỷ tinh Hà Nội

4. Quy mô đồ án

5. Mục tiêu đặc trưng của đồ án

6. Phương pháp nghiên cứu phác thảo và sáng tạo

6.1 Những ý tưởng ban đầu

6.2 Phương án giải quyết

6.2.1 Biểu trưng

6.2.2 Áp phích 1

6.2.4 Áp phích 2

6.2.4 Phụ kiện

A.Tờ gấp

B.Túi xách

C.Phong bì

Chương III: Kết quả nghiên cứu và sáng tạo

I. Những kết quả đã đạt được về mặt lý thuyết

1. Nhận thức thẩm mỹ

2. Nắm vững được phương pháp sáng tác

3. Nắm vững quy trình xây dựng đề cương và thiết kế đồ án

II. Những kết quả sáng tạo cái mới

Phần 3: Kết luận chung

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY