Luận văn Quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum

Hiện nay các Ngân hàng thường đánh giá và đo lường rủi ro tín

dụng nhằm lượng hóa các rủi ro cũng như biết được xác xuất khi xảy ra

rủi ro, mức độ tổn thất và khả năng chấp nhận được rủi ro của ngân

hàng để từ đó đưa ra được các quyết định hợp lý nhất.

Đo lường rủi ro tín dụng là xác định mức rủi ro trên cơ sở các chỉ

tiêu về định tính và định lượng, là căn cứ để xác định giới hạn cấp tín

dụng tối đa cho một khách hàng. Đây là việc xây dựng mô hình thích

hợp để đo lường mức độ rủi ro từ phía khách hàng mang lại. Từ đó xác

định phần trích lập dự phòng rủi ro hợp lý

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY