Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh

Đề tài Mô hình dự báo kinh tế và hệ hỗ trợ ra quyết định trong doanh nghiệp

Đề tài Mô hình dự báo kinh tế và hệ hỗ trợ ra quyết định trong doanh nghiệp


Dự báo định tính Dựbáo định tính là dựbáo dựa trên phán đoán chủquan và trực giác của người ra quyết định dựbáo. Phương pháp phổbiến hiện nay là lấy phiếu thăm dò và thu thập ý kiến chuyên gia. Đối với phiếu thăm dò, ví dụnhưdựbáo nhu cầu sửdụng ô tô con trong cộng đồng dân cưthành thịcó đời sống th ...


Đề án Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro

Đề án Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro


MỤC LỤC  I. Giới thiệu về quản trị rủi ro – Mô hình value at rick (VaR) 2.1. Rủi ro tài chính và quản trị rủi ro 2. 1.1 Rủi ro tài chính 2. 1.2 Quản trị rủi ro 2. 2. Khái quát về mô hình VaR 3. 2.1 Khái niệm VaR 3. 2.2 Mô hình VaR 3. 2.2.1 Mô hình VaR lý thuyết 3. 2.2.2 Mô hình VaR thực hành 4. 2.3 ...


Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động quản trị bán hàng của công ty Kiến Vương tại TP HCM

Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động quản trị bán hàng của công ty Kiến Vương tại TP HCM


Mục tiêu của lực lượng bán hàng có thể là tìm kiếm khách hàng mới, cung cấp thông tin, xúc tiến bán hàng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hay thu thập thông tin, phân bổ hàng hóa và thu hồi công nợ. Từ những mục tiêu này, nhân viên bán hàng có thể chia thành các nhóm:- Nhóm nhân viên tìm kiếm đơn hàng.- Nhó ...


Đề tài Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của viện khoa học nông nghiệp Việt Nam đến 2015 và định hướng đến 2020

Đề tài Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của viện khoa học nông nghiệp Việt Nam đến 2015 và định hướng đến 2020


1) Ưu tiên nghiên cứu cơ bản có định hướng phục vụ cho công tác chọn tạo giống, nhân giống và thâm canh giống cây trồng, ứng dụng công nghệ sinh học mà trước hết là công nghệ tế bào, công nghệ gen, công nghệ tái tổ hợp ADN, chỉ thị phân tử, công nghệ Nano,.trong mối quan hệ hài hoà với công nghệ tru ...


Đồ án Hoạch định chương trình marketing năm 2011 cho một sản phẩm ở công ty cổ phần nhựa Tiền Phong

Đồ án Hoạch định chương trình marketing năm 2011 cho một sản phẩm ở công ty cổ phần nhựa Tiền Phong


1. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Côbg ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm, thành viên H ...


Đề tài Tìm hiểu về công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn SABECO

Đề tài Tìm hiểu về công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn SABECO


MỤC LỤCPhần 1: Giới thiệu về công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Sòn (Sabeco)1. Giới thiệu chung về công ty SABECO 12. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu phát triển 12.1 Sứ mạng 12.2 Tầm nhìn 22.3 Mục tiêu phát triển 23. Sản phẩm, khách hàng, thị trường và một số thành tựu của công ty Sabeco3.1 Về ...


Đề tài Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm Cần Thơ

Đề tài Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm Cần Thơ


Sau khi phân tích trên cơsởngành thì hiện tại công ty Bảo Việt Cần Thơđang chiếm ưu thếcạnh tranh vềmặt doanh thu và thịphần. Đứng trước sựphát triển nhanh chóng vềsốlượng và chất lượng của các doanh nghiệp bảo hiểm, cũng như đứng trước những cơhội và thách thức của môi trường cạnh tranh, Bảo Việt C ...


Chuyên đề Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang

Chuyên đề Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang


Hiện nay trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, ngoài Tổng công ty Bảo hiểm nhân thọ còn xuất hiện các đối thủ cạnh tranh khác như Prudential, AIA, Bảo Minh CMG, Manulife và các ngân hàng với chính sách thu hút tiền gửi trong dân đã làm cho tình hình cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Điều đó làm cho ...


Đề tài Đảm bảo vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía bắc tổng công tư xây dựng Hà Nội

Đề tài Đảm bảo vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía bắc tổng công tư xây dựng Hà Nội


MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO ĐẢM VẬT TƯ CHO 2SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP. 2I. Khái niệm, vai trò của bảo đảm vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp. 21. Khái niệm. 22- Vai trò: 3II- Phương pháp dự trữ vật tư hàng hóa của công ty : 41. Khái niệm: 42- sự hình thành dự trữ vật tư hàng hoá ...


Đề tài Tình hình triển khai chế độ tai nan lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Đề tài Tình hình triển khai chế độ tai nan lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp


Tai nạn lao động cũng không sảy ra đồng đều giữa các khu vực trong phạm vi cả nước . Do các nhà máy ,xí nghiệp , tổ sản xuất thường tập chung tại các thành phố lớn . Theo số liệu điều tra của bộ lao động thương bình và xã hội thì tai nạn nước ta tập chung chủ yêú tại 6 tỉnh thành phố lớn như: Hà nội ...


Đề tài Bảo hiểm xã hội nông dân

Đề tài Bảo hiểm xã hội nông dân


- Người tham gia bảo hiểm có thể nạp phí theo nhiều hình thức khác nhau: Đóng góp quỹ BHXH thực hiện 6 tháng 1 lần, 1 năm nộp 2 lần vào tháng 5 và tháng 11. Nếu nộp chậm sau tời gian quy định phải nộp thêm phần lãi suất của những tháng nộp chậm theo lãi suất ngân hàng tại thời điểm nộp. Thời gian nộ ...


Tiểu luận Những ảnh hưởng của bảo hiểm xã hội

Tiểu luận Những ảnh hưởng của bảo hiểm xã hội


MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2 1. Khái niệm 2 2. Các chế độ Bảo hiểm xã hội 2 II. NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI 4 1. Đối với người lao động 4 a. Mặt tích cực 4 b. Mặt tiêu cực 6 2. Đối với xã hội 7 a. Mặt tích cực 7 b. Mặt tiêu cực 8 KẾT LUẬN 9 MỤC LỤC Tra ...


Đề tài Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình tái sản xuất xã hội

Đề tài Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình tái sản xuất xã hội


Kinh doanh bảo hiểm vừa mang tính chất bồi hoàn, vừa không mang tính chất bồi hoàn. Chính điều này tạo ra tiền đề khách quan cho tính thương mại của hoạt động KDBH. Những đặc điểm của tính chất bồi hoàn tạo ra tính nhàn rỗi của vốn bảo hiểm trong những thời gian nhất định, cho phép nhà bảo hiểm có t ...


Đề án Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt Nam

Đề án Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt Nam


- Bên tham gia BH có nghĩa vụ:+ Kê khai đầy đủ trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.Việc kê khai này phải được tiến hành khi ký kết hợp đồng và suốt trong quá trình thực hiện hợp đồng, chẳng hạn như việc thay địa chỉ,trụ sở của người tahm gia BH,mức độ tăng giảm rủi ro Những th ...


Tiểu luận Vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tiểu luận Vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm xã hội Việt Nam


MỤC LỤCA. LỜI NÓI ĐẦU 2B. NỘI DUNG 3I. Nội dung, và ý nghĩa 31. Tầm quan trọng của BHXH 32. Sự ra đời và tốc độ tăng trưởng 43. Các loại hình bảo hiểm 54. Quy mô của thị trường bảo hiểm 65. Vai trò của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội 8II. Định hướng phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm ...


Chiến lược kinh doanh của tập đoàn Cafe Trung Nguyên

Chiến lược kinh doanh của tập đoàn Cafe Trung Nguyên


Trung Nguyên là một tập đoàn hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh cà phê với các lĩnh vực hoạt động là trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu cà phê, trà; nhượng quyền thương hiệu và dịch vụ phân phối, bán lẻ hiện đại, truyền thông Tuy nhiên, lĩnh vực chủ đạo trong sản xuất, kinh ...


Đề tài Quản trị Logistics - VINATRANS

Đề tài Quản trị Logistics - VINATRANS


A Mở Đầu.B Nội Dung. I Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Vinatrans. 1.1 lịch sử hình thành. 1.2 Qúa trình phát triển. II. Các dịch vụ của công ty Vinatrans. 2.1 Vận tải đa phương tiện. 2.2 Dịch vụ kho bãi. 2.3 Lĩnh vực Logistics 2.4 Vận chyển đường hàng không. 2.5 Vận chuyển bằng đường bi ...


Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty cao su Sao Vàng - Hà Nội

Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty cao su Sao Vàng - Hà Nội


Một trong những quyết định quan trọng và phức tạp nhất mà công ty phải quan tâm đó là giá cả sản phẩm. Nếu một tổ chức hay một cá nhân nhận thấy giá cả sản phẩm của Công ty cao hơn một chút thì lập tức họ sẽ mua những nhãn hiệu cạnh tranh hay hàng hoá thay thế dẫn đến sự giảm sút về số lượng tiêu th ...


Khóa luận Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng

Khóa luận Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng


MỤC LỤC Lời cảm ơn . 1Lời mở đầu . 21.Lý do chọn đề tài: . 22.Mục đích: . 33. Đối tượng nghiên cứu: . 34.Phạm vi nghiên cứu: . 35.Phương pháp nghiên cứu: . 36.Nội dung của khóa luận:. 3Chương I: Một số vấn đề về du lịch và kinh doanh lữ hành du lịch . 41.1Một số khái niệm cơ bản về du lịch: . 41.1.1 ...


Khóa luận Tìm hiểu hoạt động giao tiếp ứng xử của nhân viên phục vụ tại khách sạn Hữu Nghị

Khóa luận Tìm hiểu hoạt động giao tiếp ứng xử của nhân viên phục vụ tại khách sạn Hữu Nghị


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU - 1 -1. Lí do chọn đề tài. - 1 -2. Mục đích nghiên cứu. - 2 -3. Nhiệm vụ nghiên cứu. - 2 -4. Phạm vi nghiên cứu. - 2 -5. Đối tượng nghiên cứu. - 3 -6. Phương pháp nghiên cứu. - 3 -7. Khóa luận gồm các phần. - 3 -CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ. - 4 -1.1. Khái niệm về ...