Luận văn Quản lý môi trường trong hoạt động du lịch văn hóa ở Viên chăn, Lào

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BVMT DU LỊCH 2

VĂN HÓA THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN 2

1.1. Tổng quan cơ sở lý luận về môi trường du lịch và vấn đề BVMT DL 2

1.1.1. Một số khái niệm 2

1.1.2. Các tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường 9

1.1.3. Nhận định chung về phát triển du lịch bền vững từ góc độ môi trường 13

1.1.4. Tác động giữa hoạt động du lịch với môi trường tự nhiên 17

1.1.5. Các nguồn tác động từ hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên 19

1.1.6. Một số bài học kinh nghiệm về bảo vệ môi trường tự nhiên 19

1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 21

1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 22

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 22

1.3.2 Tình hình kinh tế - xã hội và văn hóa ở Viên Chăn 23

1.3.3 Tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tại Viên Chăn 25

1.4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề BVMT DLVH ở Viên Chăn 30

1.5. Cơ sở pháp lý hiện nay về bảo vệ môi trường du lịch văn hóa ở Viên Chăn 33

1.5.1. Về du lịch 33

1.5.2. Về môi trường 36

1.6. Định hướng phát triển du lịch văn hóa ở Viên Chăn đến năm 2020 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY