Luận văn Quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường trung học phổ thông thành phố Cà Mau - Tỉnh Cà Mau thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.3

BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT.4

MỤC LỤC.5

PHẦN I - MỞ ĐẦU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA LUẬN VĂN.9

1. Lý do chọn đề tài . 9

2. Mục đích nghiên cứu . 10

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 10

4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 10

5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu . 10

6. Phương pháp nghiên cứu . 11

7. Đóng góp mới của đề tài . 11

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .12

1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu. 12

1.2. Cơ sở lý luận quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường Trung họcPhổ thông. 15

1.2.1. Trường Trung học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân . 15

1.2.2. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường. 16

1.2.3. Quản lý hoạt động dạy học. 21

1.2.4. Quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng ở trường Trung học phổ thông23CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY

HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TẠI THÀNH PHỐ CÀ MAU.38

2.1. Tình hình kinh tế, xã hội và giáo dục - đào tạo tỉnh Cà Mau. 38

2.1.1. Tình hình kinh tế, xã hội . 38

2.1.2. Tình hình phát triển Giáo dục và Đào tạo. 39

* Về chất lượng dạy học. 43

2.2. Thực trạng giáo dục trung học phổ thông Thành phố Cà Mau . 44

2.2.1. Về Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng). 44

2.2.2. Về đội ngũ giáo viên . 44

2.2.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động dạy học. 46

2.2.4. Kết quả học tập . 46

2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng các trường Trung học

phổ thông thành phố Cà Mau. 47

2.3.1. Phân công giảng dạy cho giáo viên. 49

2.3.2. Quản lý chương trình, kế hoạch dạy học. 50

2.3.3. Quản lý việc chuẩn bị bài lên lớp của giáo viên . 52

2.3.4. Quản lý giờ lên lớp của giáo viên. 53

2.3.5. Quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn . 56

2.3.6. Quản lý đổi mới phương pháp dạy học . 57

2.3.7. Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên. 58

2.3.8. Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh . 622.3.9. Quản lý phương tiện, điều kiện hỗ trợ cho hoạt động dạy học . 63

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHO THÔNG THÀNH

PHỔ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU.74

3.1. Cơ sở xác lập giải pháp. 74

3.1.1. Mục tiêu giáo dục Trung học phổ thông. 74

3.1.2. Cơ sở lý luận quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường Trung họcphổ thông . 75

3.1.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng các trường Trung học

phổ thông Thành phố Cà Mau . 75

3.2. Một số giải pháp cụ thể . 75

3.2.1. Nhóm giải pháp tác động nâng cao ý thức, nhận thức cho cán bộ quản lý vàgiáo viên. 75

3.2.2. Nhóm giải pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy học . 76

3.2.3. Nhóm giải pháp tăng cường quản lý các phương tiện, điều kiện và các yếu tố

kích thích đảm bảo cho hoạt động dạy học . 90

PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .95

1. Kết luận. 95

2. Khuyến nghị . 96

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo . 96

2.2. Đối với ủy Ban Nhân dân Tỉnh Cà Mau . 96

2.3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau. 96

2.4. Đối với Hiệu trưởng các trường THPT Thành phố Cà Mau. 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO.98A. VĂN KIỆN VÀ CÁC TÁC PHẨM KINH ĐIỂN. 98

I. VĂN KIỆN . 98

II. TÁC PHẨM KINH ĐIỂN . 99

PHỤ LỤC.102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY